Tull

Tull lag op de Honswijkse stroomrug aan de noordzijde van de Lek. Het gehucht is ontstaan bij de landbouwgronden die rond de 10e eeuw langs de Lek zijn ontgonnen. Via de Uitweg was er een verbinding met Loerik. Via een veerboot was er verbinding met Hagestein.

In Tull stond een kerkje dat na 1338 werd overgedragen aan het gerecht Honswijk. Het kerkje stond tegen de dijk aan. Ook is er een versterkt huis geweest, waarschijnlijk een boerderij. In 1333 is dit huis direct oostelijk naast de kerk gesitueerd. Dit huis zou rond 1200 al bestaan, maar dat lijkt erg vroeg. Zoals vaker gebeurde, werden huizen tijdens oorlogshandelingen verwoest. Het huis Tull moet hetzelfde zijn overkomen. Vermoedelijk ergens na 1406. 

Bestuur

Tull grensde aan de westkant aan het ’t Waal (ter hoogte van Blazenburg) en aan de oostkant aan veenrivier De Snel. Daar begon het gerecht Honswijk. Kerkelijk en bestuurlijk vormden in de 12e en 13e eeuw de dorpen ’t Waal, Tull en Honswijk samen met Hagestein één gerecht. De kapittels van de Dom en Oud-Munster hadden hier tot halverwege de 13e eeuw belangen. Daarna gaan de lagere rechten over naar Ten Goye.

In maart 1338 wordt Tull samen met ’t Waal samengevoegd tot een nieuw gerecht Tull en ’t Waal.   

Deze pagina is gewijzigd op 9 november 2019