De Houtense ondergrond

Houtense ondergrond

Wie in de Houtense ondergrond gaat graven komt ergens op 8 meter diepte zand tegen. Deze laag bestaat uit grof zand en grind en is zo’n 20 meter dik. Deze zandlaag is ontstaan tijdens o.a. de laatste ijstijd. Het landijs was tot aan de Elbe gekomen en in onze omgeving heerste een zeer koud klimaat. Het zand stoof alle kanten op. Daarbij zorgde vlechtende riviermassa’s tussen Utrecht en ’s Hertogenbosch voor het achterlaten van zand en grind, die tot de Formatie van Kreftenheye wordt gerekend.

Veenvorming

Daarna warmde het snel op. Met de vorming van vegetatie zo’n 7000 voor Christus snijden de waterstromen zich in het landschap en vormen ze rivieren.

En dan ontstaan er twee soorten bodems. Op de plek waar een rivier stroomde ontstaat een zandbaan met riviergrind. Dit is bijvoorbeeld in ’t Goy en in delen van Houten het geval. Het landschap is hoger en uitermate geschikt voor bewoning. Het Dinoloket noemt ze de formatie van Boxtel.

Een tweede bodem ontstaat door overstromingen van die Houtense rivieren. Op flinke afstand van de rivier klei wordt afgezet. Deze kleivorming vindt plaats op het veen dat al eerder was ontstaan. Schalkwijk is een klei op veengebied. In de polder Vuylcop ligt het pleistocene zand op een diepte van vijf meter. Daarop ligt een veenpakket met een dikte van drie meter, en de bovenste twee meter van de bodem bestaat uit zware rivierklei.

Nog dieper in de grond

Via het Dinoloket kan iedereen nog dieper in de ondergrond bekijken. Op deze website van TNO kan tot 800 meter diepte worden bekeken, wat overeenkomt met een periode van 23 tot 5 miljoen jaar geleden, ook wel het Mioceen genoemd.

Archeologen graven doorgaans tot enkele meters diepte en bij sommige omstandigheden zoals bij de aanleg van een diepriool bereiken ze een diepte van ongeveer 10 meter. Wat er dieper is te vinden weten we uit boringen. Dinoloket ordent de zandlagen, zodat er een steeds duidelijker beeld ontstaat wat er eigenlijk enkele honderden tot tientallen meters onder onze voeten te vinden is.

Nu is er over deze diepere lagen van alles te vertellen, maar samengevat komt het erop neer dat het soms koud was en soms warm. Soms was er land en soms zee en soms rivier. Er zitten haaientanden in de grondlagen en er zwommen nijlpaarden rond. Dinoloket heeft alle lagen beschreven en gepubliceerd. Menselijke activiteit was er doorgaans niet.

Toch is er wel wat te vertellen over e.e.a. als we wat doorsnedes maken. We doen dit door een lijn te trekken tussen IJsselstein en Doorn en krijgen daarmee een doorsnede van de ondergrond. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Links is dus omgeving IJsselstein en rechts omgeving Doorn. In het rechterdeel zien we de lagen breken. Hier zitten breuklijnen in de ondergrond en die beginnen al op een diepte van 25 meter. De N229 (de weg tussen Bunnik en Wijk bij Duurstede) volgt deze breuklijn. De breuklijn is niet tektonisch actief, alhoewel het KNMI in De Bilt in de vorige eeuw wel eens zwakke aardbevingen in De Bilt en Utrecht registreerde. Enkele jaren geleden gebruikte de gemeente Houten de aanwezigheid van deze breuklijn als argument tegen de winning van schaliegas in onze omgeving. 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Ook bij Houten zit een minibreuklijn. Deze loopt over De Veste en volgt de Houtensewetering. De breuk zit op een diepte van 800 meter en is niet te vergelijken met die bij Werkhoven. De andere breuklijnen die Houten kent zijn niet zichtbaar in deze doorsnede, omdat die kilometers diep zitten. 

Put van Weber
Wanneer we inzoomen op de bovenste 50 meter van de doorsnede zien we in het groen (dit zijn de afzettingen uit de laatste 12.000 jaar) twee witte happen. De linker is de Put van Weber en de rechter het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Plofsluis. De Put van Weber is als zandwinningsput gebruikt en daar zijn zeer oude sporen gevonden. De archeologische vondsten hier dateren uit circa 150.000 jaar voor Chr. en kwamen mee met zandwinning in 1986. Het gaat om vuurstenen werktuigen en botten van mammoeten en een wolharige neushoorn.

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

De zandzuiger in de Put van Weber (Nedereindse Plas) haalde een diepte van 26 meter en raakte de Formatie van Urk. Waar we ook zand zouden winnen in de regio, we komen in die zandlaag kennelijk sporen van de mammoet en neushoorn tegen.

Formatie van Kreftenheye en Laacher See vulkaan
De paarse laag in de doorsnede is de Formatie van Kreftenheye. Dit is een zandlaag met grind en bij ons in Houten zo’n 15 meter dik. Deze zandlaag is tijdens de laatste ijstijd ontstaan door de Rijn, die toen al door onze regio stroomde.

Vermoedelijk is hier minder aan archeologische wetenswaardigheden te vinden, omdat het destijds een koude bedoening was. Het landijs kwam tot de Elbe. De zandzuiger die de Rietplas en Oosterlaakplas leegzoog raakte deze ogenschijnlijk archeologisch oninteressante laag.

In het bovenste deel van de Formatie van Kreftenheye (8 tot 10 meter diep in Houten) wordt in Midden- en West-Nederland een puimsteenlaag aangetroffen. Puimsteen en het bijhorende as worden gekoppeld aan de uitbarsting van de Laacher See vulkaan 12.940 jaar geleden. Deze vulkaan (VEI6) in de buurt van Koblenz is nog altijd actief en regelmatig breekt er paniek uit dat er mogelijk een nieuwe uitbarsting aanstaande is.

Ga naar Dinoloket (selecteer DGM v2.2) en maak een doorsnede

Deze pagina is gewijzigd op 21 maart 2022