Het eerste contact met de Romeinen

Portret van Julius Caesar in marmer
Portret van Julius Caesar in marmer – 1e eeuw Nijmegen – Rijksmuseum van Oudheden

Wanneer het eerste contact is geweest tussen de lokale inwoners (De Eburonen) en de Romeinen is onzeker. Onderstaand scenario is een veronderstelling.

Gallische oorlog

In de periode -58 tot en met -52 woedde de Gallische Oorlog. De Romeinse veldheer Julius Caesar heeft hier nauwkeurig van zijn kant verslag van gedaan. Al in -55 voor Christus duikt Caesar enkele tientallen kilometers ten zuiden van Houten op (Kessel, Noord Brabant), om daar een massaslachting aan te richten (Bron)

In de winter van het jaar -54 op -53 voor Christus lieten de Eburonen ergens in het huidige Limburg of provincie Luik een flink deel van de Romeinen in een hinderlaag lopen. De Romeinen namen wraak en besloten de Eburonen te vernietigen. Het is de vraag of de strafexpedities uit het jaar -53 ook het huidige Kromme Rijngebied hebben bereikt.

Vanaf -51 voor Christus viel onze regio officieel onder het Romeinse Rijk in de provincie Tres Galliae, waarvan de Rijn de noordgrens was. Caesar claimde het gebied, maar veel Romeinen zullen er niet zijn geweest.

Definitieve vestiging

In het jaar -38 worden de Bataven door de Romeinen gestimuleerd naar de ‘lege gebieden’ langs de Rijn te trekken. Rond het jaar -30 lijken ze te verschijnen in het Nederlands rivierengebied.

In het jaar -19 zijn de Romeinen gevorderd tot de Maas. Ook bezitten ze grote delen van het huidige Duitsland. Het lage moerassige Nederland laten ze in eerste instantie voor wat het is. Vanuit Nijmegen ontplooien de Romeinen activiteiten richting het westen. Het eerste contact met de Romeinen lijkt voor Houten te liggen op het jaar -15.

Inwoners van onze regio zullen in die tijd af en toe kennis hebben gemaakt met Romeinse verkenners. De Romeinen bouwden een goede infrastructuur langs de Rijn, om vervolgens vanaf het jaar -12 de andere kant van de Rijn te kunnen veroveren.

Vanaf het jaar 1 na Christus vestigen de Romeinen zich in onze regio. Fectio wordt gebouwd en het leven voor de lokale inwoners verandert drastisch. Het Romeins bestuur wordt ingevoerd.

Tip: In het boek ‘De Gallische oorlog langs Rijn en Maas’ geeft Tom Buijtendorp duidelijkheid over Julius Caesars aanwezigheid in Noord Frankrijk en Belgie, iets dat lange tijd in nevelen gehuld was.
Te bekijken bij Bol.com.

Deze pagina is gewijzigd op 27 april 2020