Nederzetting De Hoogt

In 2016 hebben archeologen van Synthegra archeologisch onderzoek uitgevoerd bij een boerderij aan de Beusichemseweg in ’t Goy (rapport). Daarbij zijn goed geconserveerde sporen van nederzettingen aangetroffen uit de late ijzertijd/vroeg Romeinse tijd en uit de middeleeuwen.

De oudste sporen gaan terug naar ongeveer 600 voor Christus.De Houtense stroomrug in ’t Goy zit vol met sporen van nederzettingen uit de Romeinse tijd of de Late IJzertijd. Maar hier bij Beusichemseweg 138 (De Hoogt), een behoorlijk stuk van het dorp af, waren nog niet veel van dergelijke nederzettingen opgedoken.

Romeinse tijd

De archeologen ontdekten sporen van spiekers (opslagschuren), een afrastering en een platform waarop granen werden gedroogd. De archeologen haalden vooral aardewerk naar boven uit de Romeinse tijd. Het is voor hun duidelijk dat hier een Romeinse (boeren)nederzetting heeft gestaan.

Middeleeuwen

Uit de late middeleeuwen werd een 15 meter lang en circa 6 meter breed woonstalhuis ontdekt. Deze wordt gedateerd in de 13e eeuw, maar er is ook aardewerk gevonden dat teruggaat tot de 10e eeuw.

Vroege ijzertijd

Tijdens de opgraving aan de Beusichemseweg is aardewerk geborgen uit uiteenlopende archeologische perioden. Zo werden er resten gevonden van Harpstedt aardewerk uit de vroege ijzertijd (600 voor Chr), hetgeen weer bijzonder vroeg is voor dit gebied. Het grootste deel van het aardewerk stamt uit de Romeinse tijd.

De aangetroffen nederzettingen voegen volgens de archeologen van Synthegra waardevolle informatie over het zuidoostelijke gebied van Houten toe. Op de Houtense Stroomrug zijn boerenerven uit de late ijzertijd bekend, maar in de directe omgeving van het onderzochte terrein bevinden zich geen nader onderzochte vindplaatsen.

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021