Limesweg Achterdijk

In 2013 ontdekten archeologen van RAAP in Bunnik aan de Achterdijk de restanten van een Romeinse weg. Ze konden deze weg over een afstand van 250 meter volgen. Bijzonder was dat de weg door een oude restgeul liep. Deze restgeul was de laatste fase van de Rijn die daar ooit liep. Afgelopen week heeft RAAP de resultaten van de opgraving op internet gepubliceerd.

De vijf meter brede weg bestond uit een grindbaan met aan weerszijden een bermgreppel. Uit het gevonden aardewerk kan worden geconcludeerd dat de weg vooral in de tweede eeuw in gebruik is geweest. Alhoewel het niet 100 procent zeker is, denkt men dat hier sprake is van de Limesweg. Door de onderzoekers wordt in het rapport constant gesproken over Limesweg.

De Limesweg in Nederland werd rond het jaar 80/85 verhard met grind en rond het jaar 100 hersteld. De eerste twee fases van de weg bij de Achterdijk zijn niet te dateren, maar lijken overeen te komen met deze jaartallen. De greppel langs de noordzijde van de weg is na het jaar 100 gegraven.

Doorwaadbare restgeul

Op de plek waar de weg de restgeul tegenkwam, was ook een grindweg. Het grind liep gewoon door de geul heen. Gebruikers van de weg moesten dan door een laagje water heen om de reis te kunnen vervolgen.

In het jaar 125 wordt een dijk in de restgeul aangelegd. Deze dijk was verstevigd met eikenhouten bekisting. Waarschijnlijk was deze dijk een bruggenhoofd, want zeven meter verderop vonden de archeologen een andere paal. Het vermoeden bestaat dat er hier een brug heeft gelegen. Als dat daadwerkelijk zo is geweest, dan is dit een lange overspanning geweest.

In Nederland zijn 9 van dergelijke constructies bekend. De aanleg van de brug over de restgeul zou te maken kunnen hebben met de komst of aanwezigheid van keizer Hadrianus in onze regio, waardoor de belangrijkste wegen destijds werden hersteld.

Herstelwerkzaamheden

Na het jaar 150 en vermoedelijk rond het jaar 168 zijn er herstelwerkzaamheden aan de brug uitgevoerd. Ook is een soort waterbegeleiding gemaakt. Van hout werd het water om de dijk heengeleid, zodat het onder de brug doorstroomde en de dijk tegen de stroming werd beschermd.

Langs en in de weg zijn diverse voorwerpen aangetroffen. Zelfs meer dan gebruikelijk voor een Romeinse weg. Er zijn zo’n vijftigtal Romeinse munten gevonden en verschillende onderdelen van paardentuig.

Na de Romeinse tijd is de weg buiten gebruik geraakt. Dit blijkt uit een aantal vijfde- tot zevende-eeuwse sporen die niet georiënteerd zijn op de limesweg en deze oversnijden.

Stelsel van Romeinse wegen

Het belangrijkste van dit onderzoek is dat weer een stukje van het Romeinse wegennet in het Kromme Rijngebied is ontdekt. De Romeinen namen op deze locatie de kortste route en volgden niet de rivier, die een flink bocht via Bunnik maakte. Het is niet uitgesloten dat er ook bij Bunnik een Romeinse weg heeft gelopen. In de Limeszone is waarschijnlijk sprake geweest van een stelsel van wegen, waarbij de weg die hier bij de Achterdijk is opgegraven de snelweg was.

Deze pagina is gewijzigd op 9 november 2021