Romeins bestuur

Het Romeins bestuur

Hoe was het Romeins bestuur georganiseerd? Houten viel gedurende de Romeinse periode onder verschillende provincies en subprovincies. De ene keer was er een militair bestuur, de andere keer een civiel bestuur.

Daarnaast wisselenden de bevolkingsgroepen elkaar af. Het bestuurscentrum voor het Houtens gebied lag in de buurt van Nijmegen (Ulpia Noviomagus). Een onvolledig overzicht van het Romeins bestuur.

Indeling Romeins bestuur

Jr

Provincie

Regio

Bestuur

Bewoners

-51

Tres Galliae
Militair
Eburonen

-30

Tres Galliae
Militair
Eburonen, Bataven

-22

Gallia Belgica
Militair
Eburonen, Bataven

-12

Gallia Belgica
Militair
Eburonen, Bataven

7

Gallia Belgica
Provincia Germania
Militair
Eburonen, Bataven

16

Gallia Belgica
Germania Inferior
Civiel
Eburonen, Bataven, Romeinen

89

Germania Inferior
Civiel
Bataven, Romeinen

260

Gallische keizerrijk
Germania Inferior
Civiel
Bataven, Romeinen

274

Germania Inferior
Militair
Bataven

286

Germania Inferior
Militair
Bataven, Franken

297

Germania Secunda
Militair
Franken, Romeinen

358

 Germania Secunda
Militair
Franken, Romeinen