Herindelingen waterschap jaren 70, Waterschap Kromme Rijn

In de jaren 60 werd een vervolg gegeven aan het terugdringen van het aantal waterschappen in de provincie Utrecht. Hiervoor werden diverse herindelingen uitgevoerd. Op 1 januari 1970 werden drie waterschappen opgericht die actief waren in de huidige gemeente Houten en welke een jaar later zouden overgaan in het Waterschap Kromme Rijn. De oprichting van de drie waterschappen was slechts een tussenfase van een jaar.

Waterschap Honswijk
Dit waterschap omvatte wat we tegenwoordig Het Eiland van Schalkwijk noemen. Dus het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en De Lek. In het westen was het Lekkanaal de grens, inclusief het waterschap Rijnhuizen in Nieuwegein. In het oosten bereikte het waterschap de stad Wijk bij Duurstede.

Waterschap Schonauwen
Dit betrof het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de snelweg A12. In het westen was de A27 de grens en in het oosten de Kromme Rijn.

Waterschap Uiterwaarden
Dit betrof de uiterwaarden van de Lek tussen het Lekkanaal en Wijk bij Duurstede.

Waterschap Kromme Rijn

Het waterschap Kromme Rijn was een fusie tussen vier waterschappen. Het is in 1971 ontstaan uit de voormalige waterschappen Honswijk, Schonauwen, Sterkenburg en Uiterwaarden. Tevens werd het Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams aangesloten, zodat de waterlozing en de waterkering in een hand kwam. Het waterschap zetelde aan de Burgemeester Wallerweg in Houten.

In april 1970 wordt bekend gemaakt dat alle land- en huiseigenaren belastingen gaan betalen.