Gevecht Wickenburgh


In de middag van 14 mei 1940 kwam het vlakbij Wickenburgh in ’t Goy tot een vuurgevecht tussen Nederlandse en Duitse soldaten. Bij dit vuurgevecht zijn drie Nederlandse en een Duitse soldaat om het leven  gekomen.

Sinds deze week staan alle gevechtsverslagen uit de meidagen van 1940 online. Dat betekent dus dat ook dit verslag is terug te vinden. Kapitein A. Rottier, commandant van de 3e compagnie van het 1e bataljon van het 14e regiment infanterie doet daarin verhaal. De eenheid van Rottier was afkomstig uit Tiel en moest de terugtrekkende legereenheden van de Grebbeberg ondersteunen.

Bezet Wickenburgh

Hij schrijft dat hij en zijn manschappen in de nacht aankwamen over de brug bij Culemborg. Daar ontmoetten ze terugtrekkende soldaten van de Grebbenlinie. Vervolgens kreeg hij opdracht om het huis Wickenburgh te bezetten en alle wegen vanuit het zuidoosten af te zetten.

Terwijl hij onderweg naar Wickenburgh marcheerde bleek het landschap steeds natter te worden. Schalkwijk en Houten waren namelijk onder water gezet en de bevolking was geëvacueerd. Bij de spoorlijn aangekomen in Schalkwijk werd de veldwachter en de gemeentesecretaris van Schalkwijk aangetroffen. Rond 11 uur werd Wickenburgh bereikt, werd er gegeten en werden alle wegen en kruisingen afgezet.

Eerste vuurgevecht

Rond 11.45 uur reden er twee motoren met razende vaart over de huidige Beusichemseweg, in het verslag steevast de weg Hoogt-Loerik genoemd. De motoren met Duitse soldaten werden door de Nederlandse soldaten beschoten, waarna de motor met zijspan terugkeerde. De andere reed door. Het originele bronverslag staat hieronder.

Bij de aanwezige soldaten dringt de ernst van de situatie door. De sfeer moet gespannen zijn geweest, want twee Nederlandse soldaten raakten daarna door eigen vuur licht gewond.

Vuurgevecht

Rond 13.00 uur zijn de Nederlandse soldaten met hun wapens definitief opgesteld. Lang hoeven ze niet op de vijand te wachten, want de soldaten die langs de weg De Hoogt – Loerik (Beusichemseweg) staan worden met tussenpozen beschoten. Het vuurgevecht duurt uiteindelijk van 13.30 tot 15.30 uur. Volgens het verslag was de vijand in verwarring en verschool ze zich in een boerderij.

Terugtrekken

Kapitein A. Rottier zeg dat de versterking te laat kwam. Nadat het een uurtje rustig is, geeft hij om 17.00 uur opdracht om te vertrekken. Er waren drie doden Roegiest, Bonte en Bosselaar. Verder waren er twee gewonden en was een soldaat in shock. De gewonden worden met ladders afgevoerd en de gesneuvelden worden achtergelaten (Over dit laatste spreekt het verslag de bestaande literatuur tegen).

Om 19.00 uur wordt Wickenburgh verlaten en lopen de soldaten naar de Batterijen aan de Overeindseweg, waar ze om 23.00 uur aankomen. Hier wordt de nacht doorgebracht.

Het originele verslag staat hier.

Deze pagina is gewijzigd op 13 september 2021