Werk aan de Korte Uitweg

Werk aan de Korte Uitweg

Het Werk aan de Korte Uitweg is een verdedigingsplaats in de Stelling van Honswijk. Het is op 1000 meter afstand ten noorden van Fort Honswijk aangelegd. Het Werk aan de Korte Uitweg verdedigde Fort Honswijk bij een aanval vanuit het noorden. Ook ondersteunde het een eventuele aanval op het Werk aan de Waalse Wetering en kon het inundatiekanaal worden verdedigd.

In eerste instantie was er sprake van een gracht met een aarden wal. De grond voor de aarden wal was afkomstig uit de uitgegraven gracht en het inundatiekanaal.

Op het binnenterrein begon in 1876 de bouw van een bomvrije kazerne en enkele andere gebouwen. Dit was in 1878 gereed. Hiervoor zijn 791 houten palen onder het gebouw geplaatst. De palen zijn op drie na met een stoomheimachine erin geslagen. Tijdens de bouw groef men zo diep, dat het kwelwater van de Lek omhoog kwam.

In een houten loods werd het geschut opgeslagen en in een speciaal magazijn de munitie en twee kanonnen. Het munitiemagazijn is tevens een hoog punt, dat goed uitzicht gaf over de omgeving. Momenteel staat hier een verrekijker opgesteld, maar ontnemen bomen het uitzicht. Het munitiemagazijn was het eerste bouwwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat met beton werd gebouwd.

Hoofdgebouw

De kazerne was groot genoeg voor 160 soldaten en kazerne bevatte verschillende ruimtes. Daglicht komt er nauwelijks binnen en de vochtigheidsgraad is er hoog. Tijdens de mobilisatietijd werd er ook geslapen in houten barakken die op het terrein werden neergezet.

Regenwater werd opgevangen en in een groot bassin onder de kazerne werd deze opgeslagen voor dagelijks gebruik. Alleen aan de zuidkant (rechterkant) van het gebouw is een speciale ruimte om de uitwerpselen van de toiletten op te vangen.

Tussen Lunet aan de Snel en het Werk aan de Korte Uitweg ligt een verdedigingswal: de Gedekte Gemeenschapweg. Via deze weg kon vanuit Fort Honswijk ook onder oorlogsomstandigheden het Werk aan de Korte Uitweg veilig worden bereikt.

Na de Tweede Wereldoorlog is het Werk aan de Korte Uitweg gebruikt voor opslag van brugmateriaal voor defensie. Het betrof houten platen/planken die op de Lekbrug naar Culemborg konden worden gelegd. Met deze planken kon de spoorlijn voor autoverkeer worden gebruikt. Voor het Werk aan de Korte Uitweg is rails zichtbaar, waar militairen oefenden met de planken.

Huidige situatie

Sinds 1985 is het fort in handen van Staatsbosbeheer die het verwaarloosde. In 1999 is het Werk hersteld door de Stichting Werk aan de Korte Uitweg. Sinds die tijd is in de kazerne een theehuis gevestigd. Bij het theehuis is informatie te krijgen over het Werk. Ook is het terrein in gebruik als camping. Sinds 2013 wordt het Werk aan de Korte Uitweg geëxploiteerd door Reinaerde.

Omgeving Werk aan de Korte Uitweg

De Stelling van Honswijk, waaronder het Werk aan de Korte Uitweg valt, is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat nog goed intact is gebleven. Kern van de stelling is Fort Honswijk dat via de gedekte gemeenschapsweg ook tijdens oorlogstijd is te bereiken. Onderweg wordt ook het Lunet aan de Snel gepasseerd. Langs deze bouwkundige werken loopt het inundatiekanaal. Ten noorden ligt het Werk aan de Waalse Wetering.

Meer weten over de Stelling van Honswijk? 
In het boek ‘De Stelling van Honswijk’ beschrijft Douwe Koen het ontstaan en de ontwikkeling van de Stelling van Honswijk, van de eerste plannen in 1815 tot nu. In dit boek zijn vele niet eerder gepubliceerde kaarten, tekeningen en foto’s opgenomen. Bekijk het boek op bol.com.

Deze pagina is gewijzigd op 11 augustus 2021