Werk aan de Korte Uitweg

Werk aan de Korte Uitweg

Het Werk aan de Korte Uitweg is een verdedigingsplaats in de Stelling van Honswijk. Het is op 1000 meter afstand ten noorden van Fort Honswijk aangelegd. Het Werk aan de Korte Uitweg verdedigde Fort Honswijk bij een aanval vanuit het noorden. Ook ondersteunde het fort een eventuele aanval op het Werk aan de Waalse Wetering en kon het inundatiekanaal worden verdedigd.

In eerste instantie was er sprake van een gracht met een aarden wal. De grond voor de aarden wal was afkomstig uit de uitgegraven gracht en inundatiekanaal.

Werk aan de Korte UitwegOp het binnenterrein begon in 1876 de bouw van een bomvrije kazerne en enkele andere gebouwen. Dit was in 1878 gereed. Hiervoor zijn 791 houten palen onder het gebouw geplaatst. De palen zijn op drie na met een stoomheimachine erin geslagen. Tijdens de bouw groef men zo diep, dat het kwelwater van de Lek omhoog kwam.

In een houten loods werd het geschut opgeslagen en in een speciaal magazijn de munitie en twee kanonnen. Het munitiemagazijn is tevens een hoog punt, dat goed uitzicht gaf over de omgeving. Momenteel staat hier een verrekijker opgesteld, maar ontnemen bomen het uitzicht. Het munitiemagazijn was het eerste bouwwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat met beton werd gebouwd.

Hoofdgebouw

De kazerne was groot genoeg voor 160 soldaten. De kazerne bevatte verschillende ruimtes. Daglicht komt er nauwelijks binnen en de vochtigheidsgraad is er hoog. Tijdens de mobilisatietijd werd er ook geslapen in houten barakken die op het terrein werden neergezet.

Regenwater werd opgevangen en in een groot bassin onder de kazerne werd deze opgeslagen voor dagelijks gebruik. Alleen aan de zuidkant (rechterkant) van het gebouw is een speciale ruimte om de uitwerpselen van de toiletten op te vangen.

Tussen Lunet aan de Snel en het Werk aan de Korte Uitweg ligt een verdedigingswal: de Gedekte Gemeenschapweg. Via deze weg kon vanuit Fort Honswijk ook onder oorlogsomstandigheden het Werk aan de Korte Uitweg veilig worden bereikt

Werk aan de korte UitwegTegenwoordig

Na de Tweede Wereldoorlog is het Werk aan de Korte Uitweg gebruikt voor opslag van brugmateriaal voor de Spoorwegen.

Sinds 1985 is het fort in handen van Staatsbosbeheer die het verwaarloosde. In 1999 is het WerkĀ hersteld door de Stichting Werk aan de Korte Uitweg. Sinds die tijd is in de kazerne een theehuis gevestigd. Bij het theehuis is informatie te krijgen over het Werk. Ook is het terrein in gebruik als camping. Sinds 2013 wordt het Werk geĆ«xploiteerd door Reinaerde.