Werk aan de Groeneweg

Werk aan de Groeneweg

Deze stelling ligt op de Honswijkse stroomrug. Bij het inunderen zou dit deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie niet onder water komen te staan en een mogelijke route naar Fort Honswijk zijn. Het Werk aan de Groeneweg zorgde als vooruitgeschoven post voor extra verdediging. Het werk ligt ter hoogte van Fort Everdingen langs de Lek.

Verdediging Lek

Fort Honswijk en Fort Everdingen waren strategisch belangrijk. Vanuit deze forten werd de Lek verdedigd. Om Fort Honswijk tegen een directe aanval van infanterie langs de noorderlekdijk te beschermen, werd tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog op 1800 meter afstand het Werk aan de Groeneweg gebouwd. In 1918 was het gereed.

Het Werk aan de Groeneweg bestond uit een aarden wal van 600 meter lengte tussen de Lekdijk en de Achterdijk. In de  wal lagen loopgraven met schuilplaatsen. Voor de aarden wal werden ook betonnen schuilplaatsen aangelegd. Ook aan de flanken ten noorden van de Achterdijk en te zuiden van de Lekdijk werden schuilplaatsen gebouwd. 400 meter ten westen van het Werk aan de Groeneweg staan schuilplaatsen in de weilanden.

De grond voor de aarden wal werd gehaald uit een strook land langs de Tetwijkseweg. Hier ontstond een put die vanwege de latere bestemming Rietput is gaan heten. Aan de kop van het land werd een huis gebouwd, dat de naam Rietput draagt.

Uitbouw jaren dertig

In 1936 worden tien schuilplaatsen omgebouwd tot een kazemat, zodat er kon worden geschoten. Tijdens de mobilisatie van de Tweede Wereldoorlog in 1939 en 1940 werd het Werk aan de Groeneweg uitgebreid met tankversperringen, mitrailleuropstellingen en nieuwe schuilplaatsen. Tijdens de Duitse inval in 1940 had de vijand vrijwel geen vertraging door dit werk.

Huidige tijd

Tegenwoordig is nog veel terug te zien van het Werk aan de Groeneweg. Eigenaar Staatsbosbeheer heeft in 2013 en 2014 het werk opgeknapt en de loopgraven in het landschap teruggebracht. De huidige situatie is ongeveer hetzelfde als die uit 1936.

De tientallen groepsschuilplaatsen en kazematten zijn in het landschap te zien. Zelfs in de uiterwaarden. Tussen Fort Honswijk en het Werk aan de Groeneweg staan groepsschuilplaatsen, zodat soldaten zich konden terugtrekken.

Meer weten over de Stelling van Honswijk? 
In het boek ‘De Stelling van Honswijk’ beschrijft Douwe Koen het ontstaan en de ontwikkeling van de Stelling van Honswijk, van de eerste plannen in 1815 tot nu. In dit boek zijn vele niet eerder gepubliceerde kaarten, tekeningen en foto’s opgenomen. Bekijk het boek op bol.com.

Deze pagina is gewijzigd op 2 mei 2020