Werk aan de Groeneweg

Werk aan de GroenewegDeze stelling ligt op de Honswijkse stroomrug. Bij het inunderen zou dit deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie niet onder water komen te staan en een mogelijke route naar Fort Honswijk zijn. Het Werk aan de Groeneweg zorgde als vooruitgeschoven post voor extra verdediging. Het werk ligt ter hoogte van Fort Everdingen langs de Lek.

Verdediging Lek

Fort Honswijk en Fort Everdingen waren strategisch belangrijk. Vanuit deze forten werd de Lek verdedigd. Om Fort Honswijk tegen een directe aanval van infanterie langs de noorderlekdijk te beschermen, werd tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog op 1800 meter afstand het Werk aan de Groeneweg gebouwd.

Het Werk aan de Groeneweg bestond uit een aarden wal van 600 meter lengte tussen de Lekdijk en de Achterdijk. In de  wal lagen loopgraven met schuilplaatsen. Voor de aarden wal werden ook betonnen schuilplaatsen aangelegd. Ook aan de flanken ten noorden van de Achterdijk en te zuiden van de Lekdijk werden schuilplaatsen gebouwd. 400 meter ten westen van het Werk aan de Groeneweg staan schuilplaatsen in de weilanden.

Werk aan de GroenewegUitbouw jaren dertig

In 1936 worden tien schuilplaatsen omgebouwd tot een kazemat, zodat er kon worden geschoten. Tijdens de mobilisatie van de Tweede Wereldoorlog in 1939 en 1940 werd het Werk aan de Groeneweg uitgebreid met tankversperringen, mitrailleuropstellingen en nieuwe schuilplaatsen. Tijdens de Duitse inval in 1940 had de vijand vrijwel geen vertraging door dit werk.

Huidige tijd

Tegenwoordig is nog veel terug te zien van het Werk aan de Groeneweg. Eigenaar Staatsbosbeheer heeft in 2013 en 2014 het werk opgeknapt en de loopgraven in het landschap teruggebracht.

De tientallen groepsschuilplaatsen en kazematten zijn in het landschap te zien. Zelfs in de uiterwaarden. Tussen Fort Honswijk en het Werk aan de Groeneweg staan groepsschuilplaatsen, zodat soldaten zich konden terugtrekken.