Lunet aan de Snel

Voorzijde Lunet aan de Snel
Lunet aan de Snel

Het Lunet aan de Snel (Lunet bij Honswijk) is een verdedigingswerk 300 meter ten noorden van Fort Honswijk. Vanuit deze aarden wal kon een aanval op Fort Honswijk vanuit het noordoosten worden weerstaan. Ook kon een gedeelte van de Lekdijk onder vuur worden genomen, dat vanaf het torenfort niet mogelijk was. Verder werden enkele bruggen over het inundatiekanaal in de gaten gehouden.

Het lunet is aangelegd in de jaren 1845-1846 en was gelegen aan het veenriviertje De Snel, dat tussen de Waalsewetering en de Lekdijk stroomde. Door dit riviertje tegelijkertijd met de aanleg van het Lunet aan de Snel te verdiepen, konden de polders sneller onder water worden gezet.

Het hogere deel van Lunet aan de Snel
Het hogere deel van het bomvrije gebouw

Bomvrij gebouw

Samen met de aanleg van de Gedekte Gemeenschapsweg, het inundatiekanaal en het Werk aan de Korte Uitweg maakte het lunet onderdeel uit van de Stelling van Honswijk. Het Lunet aan de Snel werd daarbij in die jaren onder handen genomen. In 1873 en 1874 wordt de aarden wal verstevigd en kwam er een bomvrij gebouw op het terrein. Hierin stonden de kanonnen in vredestijd opgesteld en in mobilisatietijd diende dit als slaapvertrek. Er was ruimte voor 90 manschappen en 945 kilo buskruit.

Het Lunet zelf was te bereiken via drie bruggen. Een brug is tegenwoordig nog aanwezig. Via een smalle toegang tot het fort met aan beide zijden aarden wallen, konden soldaten en materieel zich verplaatsen zonder te worden gezien door de vijand. In 1939/1940 zijn twee groepsschuilplaatsen buiten het lunet gebouwd.

De oorspronkelijke fortwachterswoning is in de loop der jaren vervangen door een normaal huis. Lunet aan de Snel heeft een totale grootte van 2,5 hectare. De slappe veengrond betekende wel dat er af en toe sprake was van verzakkingen. Daarvoor was naast het lunet een gronddepot, zodat reparaties konden worden uitgevoerd.

Lunet aan de Snel was eigendom van Defensie. Tot 2012 zat hier de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en werd het in hoofdzaak gebruikt voor de opslag van gevonden explosieven. Op 12 april 2016 koopt de gemeente Houten het aan. Sinds 2017 is het in handen van een stichting.

Meer weten over de Stelling van Honswijk? 
In het boek ‘De Stelling van Honswijk’ beschrijft Douwe Koen het ontstaan en de ontwikkeling van de Stelling van Honswijk, van de eerste plannen in 1815 tot nu. In dit boek zijn vele niet eerder gepubliceerde kaarten, tekeningen en foto’s opgenomen. Bekijk het boek op bol.com.

Deze pagina is gewijzigd op 9 augustus 2021