Gedekte Gemeenschapsweg

Gedekte Gemeenschapsweg na de renovatie

Tussen Lunet aan de Snel en het Werk aan de Korte Uitweg ligt de Gedekte Gemeenschapsweg. Het betreft een gereconstrueerde aarden wal over een lengte van 850 meter met aan de ene zijde het inundatiekanaal en aan de andere zijde de beschut liggende weg. De Gedekte Gemeenschapsweg maakt onderdeel uit van de Stelling van Honswijk.

In de aarden wal zijn groepsschuilplaatsen aangebracht. Het lijkt er op dat er ook gangen tussen de schuilplaatsen zijn aangebracht. Momenteel zijn deze dichtgemetseld. Dankzij de wal konden troepen zich veilig verplaatsen tussen Fort Honswijk, Lunet aan de Snel en het Werk aan de Korte Uitweg.

De Gedekte Gemeenschapsweg is tussen 1874 en 1879 aangelegd. De grond is afkomstig uit het inundatiekanaal. Rond 1903 werden vier schuilplaatsen gebouwd. Daarbij zijn spoorstaven gebruikt voor de stevigheid van het gewelf. In 1907 werden er munitienissen aangelegd. In 1915 zijn enkele groepsschuilplaatsen aangelegd. In dat jaar werd gebruik gemaakt van gewapend beton.

Het zuidelijke deel van de Gedekte Gemeenschapsweg nabij Lunet aan de Snel bevat vier hogere delen, waardoor er goed uitzicht was op het terrein. In dit deel stonden ooit 12 kanonnen opgesteld. Dit geschut ondersteunde een eventuele aanval op Lunet aan de Snel.

Reconstructie Gedekte Gemeenschapsweg

De huidige wal is niet de oorspronkelijke aarden wal. Deze is in de loop van de 20e eeuw langzaam ingestort, maar was nog wel in het landschap herkenbaar. Ook groeiden er bomen op de oude wal.

In 2008 is de aarden wal in oorspronkelijke staat hersteld. Voor deze reconstructie is 16000 m3 grond toegevoegd. Ook is er een 2,5 meter brede gang gemaakt in de wal, om de breedte te kunnen ervaren.

Meer weten over de Stelling van Honswijk? 
In het boek ‘De Stelling van Honswijk’ beschrijft Douwe Koen het ontstaan en de ontwikkeling van de Stelling van Honswijk, van de eerste plannen in 1815 tot nu. In dit boek zijn vele niet eerder gepubliceerde kaarten, tekeningen en foto’s opgenomen. Bekijk het boek op bol.com.

Deze pagina is gewijzigd op 16 december 2018