Veerverbinding over de Lek

Veerverbinding Lek bij Beusichem

Vanaf 200 voor Christus ontstaat de Lek. Het is een kleine zijrivier die zich ter hoogte van Rijswijk afsplitst van de Rijn. Vanaf het jaar 838 voert de Lek steeds meer rivierwater af richting de Noordzee. In de eeuwen erna ontstaat behoefte aan een veerbinding. In elk geval wordt rond het jaar 1132 gesproken over veerrechten. Een privilege dat naast o.a. visrechten werd uitgegeven.

Voor de Houtense regio waren veerdiensten van belang. Doorgaande wegen naar Culemborg en Tiel eindigden bij het veer. Een bekende weg is de Beusichemseweg (Utrechtse Rijweg) die vanuit Houten naar het veer bij Beusichem leidde en de latere Jhr Ramweg die naar Culemborg leidde.

Veerverbinding naar Culemborg

Culemborg ontstaat rond het jaar 1281. De edelen in deze vrijstaat wisten al vrij snel aan noordelijke machtsuitbreiding te doen. In de 14e eeuw strekte de macht zich uit tot in Schalkwijk. Dit kan alleen wanneer sprake is van een goede veerbinding.

De veerverbinding ligt in eerste instantie tussen Pothuizen en Redichem. Mogelijk was deze al actief in 1200. In 1760 staat deze nog op deze locatie ingetekend. In 1402 wordt er een veerverbinding naar Culemborg op de huidige locatie gestart (bron).

De veerverbinding tussen Schalkwijk en Culemborg wordt sinds 1750 onderhouden door het bedrijf Mason.

Oudslijkerveer

Tot 1 maart 1931 was er een veerverbinding tussen ’t Waal en Hagestein. De veerboot werd vooral gebruikt door lokaal verkeer. Aan de Waalse kant staat buitendijks een huis langs de Lekdijk, dat vroeger veerhuis was. De eerste vermelding van het Oudslijkerveer dateert van 2 oktober 1322. Toen sprak men over Adenslic. Andere namen zijn; oudslikkeveer en slikkeveer.

Tijdens het beleg van Hagestein in 1405 werd er niet gevaren. Pas op 3 augustus 1406 werd het Oudslijkerveer in de vaart genomen (bron).

Rond 1654 wordt het veer verplaatst. De nieuwe dijk die was aangelegd na de doorbraak van 1624 vond men ideaal hiervoor. De pont was in de 17e eeuw een gierpont (bron), groot genoeg om paard met wagen over te zetten. In 1931 stopt deze veerdienst.

De pont was in de middeleeuwen eigendom van de kapittels van de Dom en Oudmunster. In 1675 is de pont eigendom van de heren en graven van Culemborg.

Honswijkveer (Diemensveertje)

Ook Honswijk had een veerverbinding met Everdingen. De veerboot wordt in 1326 genoemd als het veer van Tull dat eigendom is de heren ten Goye. Deze veerboot was tot in de 20e eeuw actief (bron). Bij het veer was tapperij het Vosje gelegen. Tijdens het beleg van Hagestein in 1405 werd er niet gevaren. Pas op 3 augustus 1406 werd het veer in de vaart genomen (bron).

Ook was er een voetveer bij Honswijk. Deze staat niet op de TMK (1864), maar wel op een plattegrond uit 1761. Op een tekening uit 1780 van N. Wicart lijkt deze voetveer zichtbaar.

Voetveer Honswijk in 1780
Voetveer Honswijk in 1780

Veerverbinding Groeneweg

Tenslotte was er nog een veerverbinding bij de Groeneweg. Na de derde boerderij ten oosten van de Groeneweg is er nog steeds een pad zichtbaar in de uiterwaarden. Deze veerverbinding is nog te zien op een kaart van 1882.

Tip: een interessant boek over dit onderwerp is het boek ‘De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk‘ geschreven door A.A.B. van Bemmel.

Deze pagina is gewijzigd op 26 december 2021