Mussertpalen

Mussertpaal bij kasteel Schonauwen (Granietsteen)
Een herplaatste opgeknapte Mussertpaal langs Granietsteen

In de jaren 30 van de vorige eeuw start de provincie Utrecht met het opknappen van diverse wegen. Langs deze wegen worden betonnen Mussertpalen geplaatst die de grens aangeven tussen particuliere grond en de grond van de provincie. Anno 2021 zijn er ongeveer dertig van deze palen in Houten langs de voormalige provinciale wegen te vinden.

Op de palen is aan één zijde de letters PG aangebracht en aan drie zijden het provinciewapen van de provincie Utrecht. PG staat voor Provinciale Grond of Provinciale Grens. Over wat juist is zijn de meningen verdeeld.

Anton Mussert

De paal is genoemd naar Anton Mussert, die ingenieur was bij de Provinciale Waterstaat Utrecht. Mussert was belast met het provinciale wegenplan dat verscheen in navolging van het Rijkswegenplan. De palen komen dan alleen voor in de provincie Utrecht.

Deze Mussertpalen werden geplaatst op plekken waar de weg een bocht maakte, de grens versprong of waar een zijweg aansloot op de hoofdweg. We vinden ze voornamelijk op de weg tussen Houten en Schalkwijk. Ze zijn hier geplaatst in de periode 1930-1932. De palen bij de Prins Bernardweg en De Poort zijn geplaatst toen in 1932 de provinciale weg om het dorp Houten is gelegd.

Leebrug in 1932. In het rood drie nieuwe Mussertpalen.
Leebrug in 1932. In het rood drie nieuwe Mussertpalen. Links een omgereden bord dat de weg gevaarlijk is.

Mussertpalen in de huidige tijd

Veel Mussertpalen zijn verdwenen door de toename van bebouwing van het dorp Schalkwijk als van de nieuwbouw in Houten. De meeste Mussertpalen zijn tegenwoordig te vinden langs de Trip. Hier zijn er zo’n twaalf te zien. Zo’n 15 jaar geleden waren dit er nog 25. Een enkele paal is te vinden langs de Provincialeweg in Schalkwijk en de Loerikseweg.

Hier en daar zijn Mussertpalen in tuinen geplaatst door een liefhebber of is door kadastrale grenscorrecties de Mussertpaal in een tuin terecht gekomen. De meeste palen zijn in slechte condities. Sommige zijn afgebroken of omgeduwd. Ook zijn ze aangetast of begroeid met vegetatie.

Deze pagina is gewijzigd op 12 juni 2021