Sporen eerste spoorlijn in ondergrond

De spoorlijn die sinds het jaar 1868 door Schalkwijk en Houten loopt, is tussen Leebrug en Schalkwijk enkele keren verplaatst. Belangrijkste reden was de komst van het Amsterdam-Rijnkanaal. Maar in de ondergrond zijn nog steeds sporen van deze oude spoorlijn terug te vinden, waardoor bomen niet altijd aanslaan en gras snel uitdroogt.

Met de komst van het Amsterdam-Rijnkanaal was er behoefte aan een spoorbrug. Om het treinverkeer niet te storen werd er in 1952 een brug naast de bestaande spoorlijn gebouwd, waarna vervolgens de rails werd verplaatst. In 1975 werd dit herhaald omdat vanwege de kanaalverbreding een langere spoorbrug nodig was.

Oude route

De oude route van deze spoorlijn is terug te zien op Google Maps. Zo is met name in het Schalkwijkse gedeelte de slotenstructuur van de 1868-spoorlijn terug te zien. Ook is de oude spoorwachterswoning ter hoogte van de voormalige Korte Uitweg (Tegenwoordig Kanaaldijk-Zuid) nog aanwezig, die ooit pal naast de spoorlijn stond.

Spoorlijn verschijnt in de tuin

Een inwoner van Schalkwijk (overleden 2021) wist te vertellen dat wanneer het droog weer is, het tracé van de spoorlijn uit 1868 in de tuin zichtbaar werd. Het gras kreeg dan een andere kleur. Ook een boom die in de tuin staat heeft het moeilijk.

Uit grondonderzoek blijkt dat in de bodem op 1 tot 1,5 meter diepte geen klei en veen aanwezig is, maar sintels en andere steenslag. Hierdoor hebben bomen moeite om de diepere lagen te bereiken.

De bewoner meldde terloops dat de gemeente Houten op dit oude tracé bomen plant die niet altijd aanslaan en na enkele jaren worden herplant. Dit alles dus vanwege die oude spoorbaan die nog in de ondergrond aanwezig is.

De rode lijn is het oude tracé van de spoorlijn (1868-1952)

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021