Adressering Houten

Adressering

Houten
In 1832 werd Houten door het kadasterkantoor in Amersfoort ingedeeld in drie wijken. Wijk A was Houten, Wijk B was Schoneveld en Wijk C was ’t Goy. 

Met de samenvoeging van de gemeente Houten, Oud Wulven en Schonauwen kwam er een nieuwe wijkindeling. De wijk H was Houten, de wijk G was ‘t Goy, de wijk O was Oudwulven en de wijk S was Schonauwen. Zo werd post voor adres H181 bezorgd bij de Steenen Poort. S28 was het nummer van de toren van Schonauwen, G90 was de boerderij op Tiendweg 7 en kasteel Heemstede zat op O19.

In de adressering zat een systeem. Gestart werd bij het Houtens gemeentehuis (H1), daarna volgde conciërgewoning en de school. H4 was het begin van de zuid-gevel van de Brink (Slager van Zijl), daarna werd de Brink gevolgd en bij elke zijstraat werden de woningen in de straat benummerd. Als dit was gedaan keerde de telling terug op De Brink en werd volgende zijstraat benummerd.

In de adressenlijst is te zien dat in 1930 de Kaaidijk gemeente Houten was. Ook het kleedlokaal van Velox en het clubgebouw van Kampong waren in Houten aan de Koningsweg gelegen.

Schalkwijk
Schalkwijk had ook een eigen wijkindeling. Wijk A lag ten zuiden van de Schalkwijksewetering, dus Tetwijk, Kanenbroek en Blokhoven. Wijk B lag ten noorden van de Schalkwijksewetering, dus Bieshaar en Goyerveld. Wijk C was het Waalseveld, het gebied ten westen van de Lange Uitweg.

Tull en ’t Waal
Dit dorp kende een wijk A en een wijk B. A was Tull en ’t Waal en B was Honswijk.

Omnummering 1954

Vanaf 1 september 1954 kreeg de gemeente Houten een nieuwe adressering. Voortaan moesten de inwoners gebruikmaken van een straatnaam in combinatie met een huisnummer.

Omnummering 1962

In verband met de samenvoeging met Schalkwijk werd op 4 oktober 1962 De Brink in Houten omgedoopt in Plein. Ook kregen ongeveer 350 huizen een ander adres. Soms alleen een ander huisnummer, soms een andere straatnaam.

Postcode

In 1977 werd de postcode ingevoerd. Vanwege de tweede bouwtaak van Houten zijn de postcodes 3994 en 3991 ruim aanwezig in Houten. De postcodes 3992, 3993 en 3995 zijn kleiner. De omliggende dorpen hebben de postcodes 3997, 3998 en 3999 gekregen.