Het centrum van Houten

Met de groei van Houten is behoefte aan meer voorzieningen. Het Rond en Het Kant vormen vanaf de jaren 80 het nieuwe centrum van Houten. Het nieuwe winkelcentrum wordt gebouwd in het voormalige mini-gerecht De Geer of Ruemsthofstede. De plek waar de Geersloot (de zuidgrens van dit voormalige gerecht) de spoorlijn kruiste is de plaats geworden van het NS-station.

De pleinen: Het Rond en Het Kant

Het centrum van Houten is 19 hectare groot. De grond wordt in 1973 aangekocht. Het bestaat uit een oostelijk plein (Het Rond) en een westelijk plein (Het Kant). Beide pleinen zijn via een tunnel onder het NS-station met elkaar verbonden. Het Rond moet rust en dynamiek uitstralen, het Kant rust en groen. De winkels en weekmarkt komen aan de oostkant bij Het Rond, zodat de winkels in het Oude Dorp zo weinig mogelijk concurrentie ervaren.

In het centrum verschijnen woningen, winkels, een bibliotheek, gemeentehuis, zwembad, kantoren en een sporthal. Alle gebouwen krijgen een puntdak, zoals destijds in Houten gebruikelijk was. Zowel aan de oostzijde, als aan de westzijde van het spoor komt een hoog element. Dit worden een appartementsgebouw aan de ene zijde en de gemeentetoren aan de andere zijde.

De tunnel: het Onderdoor

De tunnel heeft een hoogte van 2,7 meter. Deze hoogte is volgens de stedenbouwkundige gelijk aan de hoogte van een bemijterde sinterklaas op zijn paard. Deze tunnel wordt autoluw uitgevoerd. Auto’s kunnen dus ook van noord naar zuid via de oostkant rijden. De aanleg van de tunnel (Het Onderdoor) is de start van de werkzaamheden in het centrum.

1982

Op 22 mei 1982 wordt het viaductstation Houten geopend. Vanaf dat moment stoppen er weer treinen in Houten.

1983

De eerste paal aan de oostzijde wordt geslagen op 25 maart 1983. Er wordt gebouwd rond de plek waar nu de HEMA zit (Toen de C1000) en rond het centrale plein. Later dat jaar wordt op 2 november aan de westzijde de Opstandingskerk in gebruik genomen. Bij nader inzien blijkt dat op het plein teveel bruggen zijn gebouwd. Een aantal wordt weer verwijderd.

Het Rond in 1983
Het Rond in 1983 (Het Utrechts Archief)

1984

13 april 1984 gaat de geschiedenis in als de datum waarop de eerste fase van het winkelcentrum werd geopend. Het was ook de dag dat de gemeente Houten de 15.000e inwoner verwelkomde. Sporthal de Spil is gereed. De bibliotheek (het latere Vershof) is in aanbouw en vliegt in brand.

1985

Op 28 november opent aan het Onderdoor het NS-gebouw en het postkantoor.

Het Rond in 1985
Het Rond in 1985 (Het Utrechts Archief)

1986

In augustus start de bouw van het tweede deel van het winkelcentrum. Dit is het gebied ten westen van Het Wed.

1987

Op 27 maart opent het kruisgebouw aan Het Kant. Op 14 oktober 1987 volgt de opening van het tweede deel van het winkelcentrum. Aan het Wed zit de Albert Heijn. Op 16 november wordt het gemeentehuis in gebruik genomen.

1988

Het Rond in 1988
Het Rond in 1988 (Het Utrechts Archief)

1991

Op 25 januari 1991 opende het politiebureau aan de Slinger. De bibliotheek wordt verplaatst naar het Onderdoor.

1992

Het Vershof opent. Het is een van de eerste markthallen in Nederland, maar dan klein. Alle verswinkels van het Rond worden hier geconcentreerd.

1996

Er wordt gebouwd. Er verschijnt een parkeergarage en de huidige Albert Heijn. Ook het parkeerterrein aan de Spoorhaag wordt bebouwd. Hier gaat de C1000 zitten, later Jumbo.

Het Rond in 1996
Het Rond in 1996 (Het Utrechts Archief)

1997

Zwembad De Spil sluit. De Albert Heijn verhuist naar een nieuwe huidige locatie. De C1000 verhuist eveneens. De achtergebleven ruimte van de C1000 wordt ingenomen door de HEMA.

2000

De woningen langs het oostelijke plein worden verwinkeld.

2002

Sporthal de Spil wordt gesloopt.

2004

Het Rond wordt afgesloten voor Noord-Zuid-verkeer.

2006 – 2009

Er vindt een flinke renovatie plaats. Naast de Albert Heijn komt een overdekt winkeldeel: De Passage met eronder parkeergarage De Kruitmolen. Het appartementsgebouw aan de oostzijde wordt gesloopt. C&A komt naar Houten, maar sluit na een aantal jaren weer haar deuren.

2010

Opening modern NS station. Het Onderdoor is verbeterd. Het busstation is gemoderniseerd. Op het plein op het Rond is een restaurant gekomen.

Houten is in 2010 winnaar Online Shoppen. Op Het Rond wordt dit gevierd.

2012 – 2017

Door de economische crisis en het massale online winkelen in Houten hebben de winkels op Het Rond het moeilijk. Ook wijken klanten uit naar een nieuw winkelcentrum in Castellum. Diverse winkels op Het Rond verdwijnen.

2018

Het winkelcentrum Het Rond wordt opgeknapt.

Door de komst van Houten-Zuid is het centrum van Houten behoorlijk noordelijk komen te liggen.

Leestip
Deze eeuw zijn er twee boeken verschenen over Houten. Stedenbouwkundige Robert Derks legt in ‘Het groen omarmd’ het concept en de visie van Houten uit. Een concept waar sprake is van inversie-stedenbouw. Eerst groen en daarna de bebouwing. Het boek Modelstad Houten sluit hierop aan. Houten is een bedachte stad met veel groen, waarbij het dorpse karakter behouden moest blijven. Beide boeken zijn te bestellen bij bol.com.

Deze pagina is gewijzigd op 13 april 2020