Houtense volkswoede (1796)

Met de inval van de Fransen in het jaar 1795 keerde de Godsdienstvrijheid weer terug. Daarmee kwam een eind aan de bevoorrechte positie van de Nederlands Hervormde kerk.

In 1796 kwamen de gerechtsbesturen van Houten en ’t Goy, Schonauwen, Oud Wulven en Waijen, Wulven en Heemstede bij elkaar. Belangrijkste bespreekpunt was wat er moest gebeuren met het kerkgebouw in Houten.

Commissie

Er werd een commissie gevormd die deze vraag ging onderzoeken en daarvoor wilden de leden van de commissie toegang hebben tot de kerk. Helaas voor de commissie weigerde dominee Rensen alle medewerking. Hij verschool zich achter bureaucratie of was afwezig. Het duurde niet lang voordat de dominee door schout Pieter van Engelen en het gerechtsbestuur werd ontslagen.

Vechtpartij

Dominee Rensen bleef echter doorwerken en op zondag 3 juli predikte Rensen vanaf de kansel verder. Schout Pieter van Engelen was wel benieuwd wat de dominee te vertellen had en bewoog zich ook naar de kerk. Ver kwam hij niet, want bij de kerkdeur werd hij opgewacht door een woedende menigte. Er ontstond een discussie die uitliep op een vechtpartij, waarna de schout moet vluchten.

Onderweg naar huis werd Van Engelen achterna gezeten door de boze menigte die stenen gooiden. Uiteindelijk wist hij zijn huis te bereiken.

Dagenlang stond er een groep boze mensen voor zijn huis en werd de schout van afstand bedreigd. Al die tijd was Van Engelen bang om het huis uit te komen. Nadat de rechter in Utrecht er zich mee ging bemoeien keerde de rust terug.

Deze pagina is gewijzigd op 17 september 2021