Schout Lagerweij (Anthony)

Officiële naam: Anthony Lagerweij
Schout en maire van Houten tussen 1 januari 1812 en 31 augustus 1822.
Geboren: ?? december 1750 te Leersum (gedoopt op 6 december 1750)
Overleden: 16 november 1822 te Houten

Anthony Lagerweij was Maire van Houten (inclusief Oud Wulven en Schonauwen). Later werd hij schout van de gemeenten Houten en Oud-Wulven.

Lagerweij duikt in de archieven op als herbergier in Doorn (1783, 1792, 1799), waar hij ook schepen was. Hij komt uit een familie die meerdere keren een schout of schepen leverde. Hij was de zoon van de rijke Leersumse boer Lammert Lagerweij. Anthony Lagerweij was twee keer getrouwd.

In 1812 wordt Anthony Lagerweij Maire (Burgemeester) van Houten. Hij is een van de invloedrijkste boeren van Houten. Op 1 mei van dat jaar huurt hij een kamer in herberg de Roskam voor de vergaderingen van het bestuur. In de overeenkomst staat dat het de kamer is die als vanouds de vergaderkamer van de schout en gerecht van Houten is geweest. Hij woont dan zelf (sinds 1803) in een boerderij aan de Schonauwsedijk 19, tegenwoordig Houtensewetering 29. Zijn grondgebied strekt zich uit tot aan de Schalkwijksewetering.

In 1817 staakte hij deze werkzaamheden. Vermoedelijk is hij slachtoffer van de herindeling en Houten krijgt vanaf dat moment een andere schout. Notaris G.H. Stevens neemt twee jaar de rol van schout over.

Terugkeer

Lagerweij keert in 1819 weer terug op het toneel en tot 1822 is hij schout van Houten en Oud Wulven. In deze periode kreeg hij te maken met de financiële problemen van de katholieke kerk aan de Loerikseweg.

Op 31 augustus 1822 stopt hij zijn werkzaamheden. Een paar maanden later overlijdt hij. Vreemd is dat in het overlijdensbericht in de krant van 22 november 1822, hij slechts “Schout van Houten en het Goij” wordt genoemd en ontbreekt de gemeente Oud-Wulven. Lagerweij wordt opgevolgd door notaris J.G. Buddingh.

Deze pagina is gewijzigd op 22 augustus 2020