Burgemeester Isabella (Gilbert)

Officiële naam:  Gilbert P…. Isabella
Burgemeester van Houten vanaf 1 juli 2019
Geboren: … … 1961 te Curaçao

Deze pagina is gemaakt onder voorbehoud van benoeming door de koning. Waarschijnlijk wordt

Burgemeester Isabella (PvdA) is opvolger van burgemeester de Jong. Hij was eerder actief in de Utrechtse politiek als gemeenteraadslid en wethouder. Tussen 2014 en 2017 was hij Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.