Het tijdelijke Rhijnauwen (1911)

In 1911 werd het lustrumfeest ter gelegenheid van het 275-jarig bestaan van de Universiteit van Utrecht gehouden. De hele stad was versierd.

De stad Utrecht organiseerde diverse activiteiten. Zo was er een druk bezochte maskerade-optocht en werd er een openluchtspel gehouden. Speciaal voor dit openluchtspel werd in Maarschalkerweerd een kasteel nagebouwd.

Dit stelde de gereconstrueerde burcht Renesse van Rijnauwen voor. Kosten nog moeite werden gespaard en de foto’s die in het Utrechts Archief zijn terug te vinden, tonen aan dat het toch wel een indrukwekkend gebeuren moet zijn geweest.

Het beleg van Utrecht

Thema bij dit openluchtspel dat op 28 en 30 juni 1911 plaatsvond, was het beleg van Utrecht. Het beleg vond in 1345 plaats, waarbij vanuit Montfoort en IJsselstein door de graaf van Holland de stad werd aangevallen. Nadat de Graaf van Holland bij een latere veldtocht was overleden, kregen de kasteelheren die de kant van de graaf hadden gekozen toestanden met de bisschop van Utrecht.

Zowel het kasteel Wulven (bij restaurant de Colonie) als Rhijnauwen in Bunnik moesten er aan geloven. Het openluchtspel speelde de bestorming van de burcht Rhijnauwen na. De gereconstrueerde burcht in Maarschalkerweerd was gebaseerd op oude tekeningen.

Belegering kasteel

In het openluchtspel kwamen de soldaten met schepen over de Rijn aangevaren en bouwden een tentenkamp naast de burcht. Grote namen uit die tijd waren betrokken bij dit openluchtspel.

De tenten waren gedecoreerd door de kunstenaar en ontwerper Antoon Molkenboer (1872-1960). Het openluchtnatuurspel was geschreven door de componist Willem Andriessen (1887-1964). Dirigent was de eveneens beroemde componist Johan Wagenaar (1862-1941).

Wat heeft dit met Houten te maken?

Maarschalkerweerd was in 1911 gemeente Houten. Het feestterrein van de Utrechters was ongeveer op de plaats van de latere sportvelden aan de Laan van Maarschalkerweerd. Dit gebied is op 1 januari 1954 aan de gemeente Utrecht gevoegd, nadat de gemeente Houten zich sinds 1911 al had verzet tegen annexatie. Het tijdelijke kasteel Rhijnauwen en het openluchtspel waren in Houten.

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021