Houten in 1832

Houten in 1832

Op 1 januari 1832 werd in Nederland het Kadaster opgericht. De informatie van dat moment die in de tientallen jaren ervoor was verzameld is ondergebracht in een kaart die openbaar is via www.hisgis.nl. Aan de hand van deze registratie is het mogelijk een blik te krijgen van het dorp Houten in 1832.

Enkele opvallende zaken

 • Houten in 1832 bestaat voornamelijk uit bouwland en plaatselijk boomgaarden. Alleen de rijkere inwoners konden zich een bos veroorloven op hun grond. Verder viel er een stuk uiterwaard en rivier onder de gemeente Houten.

   

 • Veel wegen hadden een eigenaar/persoon die deze moest onderhouden. Een kruising naast het huidige pand van De Zwijger had meerdere eigenaren.

   

 • Langs de Loerikseweg stond een aantal armenhuisjes die eigendom waren van de twee kerken. Deze stonden buiten het dorp. Hier woonden arbeiders en de veldwachter.

 • De locatie van de RK schuurkerk is terug te zien. Deze was in de huidige tuin van de RK Kerk naast de Kerksteeg. De openbare begraafplaats aan de Ireneweg is zichtbaar en de begraafplaats naast de huidige RK kerk eveneens.

 • Op diverse plaatsen rond het dorp woonde de elite of hadden ze er bezittingen. Zo is langs de weg naar Utrecht de griffier van de Utrechtse Staten eigenaar van een woning. Meer richting Loerik zien we een oud legerofficier bezit hebben. De huidige Wickenburgsheweg was samen met de aanliggende woningen en landerijen in het bezit van de Leidse professor Gerard Wttewaal.

 • Verschillende mensen hadden als beroep rentenier. De betreffende woningen waren dan eigendom van een rijk persoon.

 • Diverse woningen zijn toebedeeld aan H. van van Hulsteijn. Deze man was de burgemeester van Houten en kreeg om bepaalde redenen diverse woningen op zijn naam. Een enkele andere woning stond op naam van de gemeente Houten.

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021