Het gehucht Steenoven

In het jaar 1887 krijgt Houten zijn eerste echte fabriek. Het was de Steenfabriek De Rijk & Trooster die langs de weg naar Utrecht werd gebouwd.

De steenfabriek bood werk aan 20 man. Er werden metselstenen, dakpannen en plavuizen geproduceerd. Oprichters van de fabriek waren grootgrondbezitter Thomas de Rijk en de Zwolse architect Steven Trooster.

De fabriek werd gebouwd net ten noorden van de Wayensedijk, op de plek waar nu knooppunt Lunetten ligt. Hier verscheen een turfloods, machinegebouwen, kantoorruimte en een huis met schuur.Verder waren er acht arbeiderswoningen.

Op de plattegrond van rond 1900 is het complex te zien. 

De krachtigste machine in de fabriek was een locomobiel, een mobiele stoommachine die op verschillende plaatsen voor aandrijving kon zorgen.

In 1905 overlijdt oprichter Thomas de Rijk. Zijn compagnon Steven Trooster neemt de fabriek over. Maar die overlijdt op 26 november 1910. De fabriek met 3 hectare terrein wordt in oktober 1911 geveild en voor f 28.600,- verkocht aan de Haagse aannemer C. Kalis.

Steenfabriek “De Koppel” voorheen De Rijk & Trooster

De vennoten C. Versteeg, Kalis en Snijder zetten de fabriek onder de naam ‘Steenfabriek “De Koppel” voorheen De Rijk & Trooster’ voort. Rond het jaar 1914 is er bewaking door Houtense veldwachters van de woningen. Er blijkt illegaal te worden gewoond. Na overleg met de directeur van de fabriek wordt de bewaking opgeheven (bron).

In 1917 staakt de productie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er gebrek aan van alles en was de economie niet gunstig. In 1918 worden de gebouwen gesloopt en alleen de arbeiderswoningen blijven staan.

Links de arbeiderswoningen rond 1970. Foto verkregen via de ANWB

Tot aan ongeveer 1944 was Steenoven een gehucht halverwege de reis Houten-Utrecht. Maar in dat jaar werd de A12 rakelings langs het gehucht aangelegd en kwam hier de afslag Houten.

Tussen 1964 en 1972 was er in Steenoven een wegenwachtstation van de ANWB gevestigd. De in Houten bekende Sam van Lingen is hier opgegroeid. In 1980 wordt knooppunt Lunetten aangelegd op de plek van de steenfabriek.

De locatie op de huidige kaart

Deze pagina is gewijzigd op 12 september 2021