8000 jaar grote overstromingen

In 2016 is het rapport ‘Overstromingen van de Rijn gedurende het Holoceen’ uitgekomen. Het rapport is gemaakt door Deltares, Universiteit Utrecht en de rijksdienst van Cultureel Erfgoed en heeft de… Lees verder »

Castellum in de Romeinse tijd

Dit is het vierde artikel over de bijzondere opgraving in Houten-Castellum ter hoogte van Via Horta. De gevonden sporen uit de Romeinse tijd bij deze opgraving verdienen speciale vermelding en… Lees verder »