Plundering Schonauwen (1589)

In de 16e eeuw was de Brink het centrum van Houten. Dit plein lag voor de uitgang van de kerk naast herberg De Engel (Dekker 1983). Tegenwoordig loopt hier de Burgemeester Wallerweg en hebben we de Romeinse villa’s in het straatwerk zichtbaar gemaakt.

De Brink was een tussenstop voor reizigers tussen Utrecht en Tiel of Utrecht en Culemborg. Die wilden soms overnachten of uitrusten en dus was er een herberg. Deze herberg heette De Engel.

De naam De Engel duikt in 1589 voor het eerst op. De herberg was toen al in gebruik, dus de naam is ouder. Maar wat nog niet algemeen bekend is, is dat deze eerste vermelding te maken had met plunderende ruiters.

Rooftocht Houtensewetering

In juli 1978 schrijft auteur M.S.F. Kemp in het tijdschrift Tussen Rijn en Lek over deze plundering. Er blijkt namelijk op 2 (of 3) juli 1589 een rooftocht te hebben plaatsgevonden. Twee ooggetuigen uit Utrecht die in de herberg De Engel verblijven melden dat de Brink die ochtend vol stond met ruiters en knechten. Niemand durfde de herberg te verlaten. Enkele ruiters kwamen binnen voor eten en drinken. De waard was in die tijd vaak ook schout of nachtwacht en lag te slapen, zodat de waardin de mannen moest bedienen.

De ruiters trokken hierna naar Vuijlcoop (polder Schonauwen) en roofden daar vee. Het lijkt er op dat vooral de boerderijen langs de Houtensewetering zijn getroffen.

Later die dag kwamen de ruiters terug in Houten. Na enige tijd vertrokken ze met trompet, trommel en de geroofde buit uit het dorp. De getuigenis werd opgetekend in een notariële verklaring, waardoor we nu de eerste vermelding van De Engel kennen.

Deze pagina is gewijzigd op 28 november 2021