De Roskam

Oude Dorp

Het dorp Houten ligt aan de doorgaande weg van Utrecht naar Tiel enerzijds en Utrecht naar Culemborg anderzijds. Met de verbetering van de wegen, neemt het aantal reizigers toe. Diverse boerderijen richten hun voorhuis in om gasten te ontvangen. Een zo’n boerderij is De Roskam.

De Roskam wordt voor het eerst genoemd rond 1630. Het gebouw is dan al vermoedelijk van steen opgetrokken, zoals met meerdere gebouwen in het dorp het geval is. Herberg de Roskam functioneert in de 17e eeuw ook als dorpshuis voor vergaderingen en er worden veilingen en verkopingen georganiseerd.

In 1735 koopt ambachtsheer Alexander Hendrik van der Capellen de boerderijherberg. Het gebouw krijgt dan haar huidige aanzien met twee verdiepingen en een zolder. Aan de rechterkant van het huis is een stal. De vergaderingen van het gerecht ’t Goy en Houten vinden hier plaats en tevens functioneert De Roskam als rechthuis. 

Doorrijschuur

De stal voor de paarden (Plein 24) is al snel te klein en in de loop van de 18e eeuw volgt uitbreiding met een doorrijschuur die tegenover de Roskam wordt neergezet. Wanneer in de 19e eeuw de gemeente Houten wordt opgericht, vinden in de Roskam de bijeenkomsten van de gemeenteraad plaats. Tot het jaar 1875 vergadert het gemeentebestuur er, waarna wordt uitgeweken naar het gemeentehuis dat enkele tientallen meters verderop is gebouwd. De doorrijschuur wordt in 1912 afgebroken.

In 1923 is veehouder Gerard Zomer eigenaar van de herberg. In een van de hooibergen breekt brand uit. De brand wordt door de bevolking geblust die een rij vormt met emmers van de dorpspomp naar de brand.
Lees meer over de brand

In de jaren 50 is de boerderijfunctie naar de achtergrond verdreven en speelt De Roskam een belangrijke rol in het uitgaansleven voor de jeugd. Er worden dansavonden georganiseerd en het is de plaats waar net als honderden jaren eerder feest en vertier is. Tot op de dag van vandaag is de Roskam met terras de sfeerbepaler van het oude Houten.

Deze pagina is gewijzigd op 13 september 2021