Herberg

Een herberg was een locatie waar een reiziger kon rusten, eten, drinken en overnachten. Vooral vanaf 1550 zijn diverse herbergen in de huidige gemeente Houten bekend.

Een herberg bestond uit een boerderij, waar een deel van de voorkamer was ingericht als gemeenschappelijke ruimte. Een herberg had slaapruimte en soms een doorrijschuur waar paard en wagen konden worden gestald. De meest indrukwekkende herberg van Houten is de Roskam in het Oude Dorp. Deze bestaat bijna 400 jaar.

Tapperij en schuren

Op diverse locaties waren tapperijen. Hier kwamen lokale bewoners samen of vergaderde soms het gerechtsbestuur. Slapen was op deze locatie niet mogelijk.

Daarnaast waren er mensen die in de schuur slaapplaatsen aanboden of een kleine tapperij hadden. Dit kunnen we tegenwoordig vergelijken met Airbnb en is buiten beschouwing gelaten.

Locatie

Een herberg was doorgaans gelegen op gunstige locaties. In de dorpskernen, langs doorgaande wegen of bij de veerboten. Daarnaast had een herberg een belangrijke functie binnen de gemeenschap. Ze werden gebruikt voor openbare bijeenkomsten zoals veilingen of bij het spreken van recht. Ook het gerechtsbestuur en het latere gemeentebestuur vergaderde vaak in een herberg.

De huidige gemeente Houten telde meerdere herbergen of tapperijen. Het is onmogelijk om alle herbergen in kaart te krijgen, maar aan de hand van de historische bronnen komen we wel veel te weten. Een overzicht van de diverse locaties zijn te vinden op onderliggende pagina’s.

> Herbergen en tapperijen in Houten en ’t Goy
> Herbergen en tapperijen in Schalkwijk
> Herbergen en tapperijen in Tull en ’t Waal

Deze pagina is gewijzigd op 25 juni 2021