Gerecht Slagmaat (St Jan)

Het gerecht Slagmaat (St Jan) was een klein gerecht tussen de Marsdijk en het gehucht Oud-Wulven. Tegenwoordig is er weiland en een deel van het bos Nieuw Wulven. Boerderij Slagmaat aan de Marsdijk herinnert nog aan dit gerecht.

De locatie van Slagmaat is in de loop der tijden wisselend. Het lijkt te gaan om drie stukken land ten westen van Vechten. Een deel van dit gerecht valt tegenwoordig onder Bunnik.

De eerste vermelding van de naam Slagmaat is van 14 december 1236. Toen werd het land “Slachtmaat” overgedragen aan het Kapittel van St. Jan. De naam is dus al ouder. De naam maat duidt op weiland of hooiland. De naam slag op verdeling. Slagmaat betekent zoiets als in gelijke stukken verdeeld hooiland. Pas vanaf de 16e eeuw wordt er onderscheid gemaakt tussen Slagmaat St. Jan en Slagmaat St. Laurens.

In 1700 was er een rechthuis aan de Marsdijk. Dit was een statig huis met een trap. In 1772 werd het ambt van de schout uitgevoerd door de secretaris van het kapittel en de schepenen waren twee kanunniken van het kapittel.

In 1818 kwam Slagmaat te vallen onder de gemeente Oud-Wulven. In 1858 onder de gemeente Houten. In Slagmaat stonden in 1847 twee huizen en woonden 20 personen. In 1964 ging een deel van het voormalige gerecht over naar de gemeente Bunnik.

Deze pagina is gewijzigd op 4 januari 2020