RK kerk Houten

RK kerk Houten

Vanaf 5 augustus 1796 keerde de vrijheid van godsdienst terug. De katholieken konden daardoor openlijk hun geloof belijden. De wet stelde dat de gemeenschap met de meeste leden, aanspraak maakte op het bestaande kerkgebouw. Dit veroorzaakte veel onrust in Houten.

Op voorhand, in juni 1796, probeerden de dorpelingen een oplossing te vinden. De katholieken die in meerderheid waren eisten de kerk aan het Plein op. Dominee Rensen weigerde de sleutel af te geven, waarna Schout Pieter van Engelen op 3 juli 1796 naar de dominee stapte. De schout werd opgewacht door een woedende massa, die hem met stenen bekogelde. Een deel van de massa stond nog enkele dagen witheet voor de woning van de schout, die zijn huis niet uit durfde te komen.

Schuurkerk

Twee jaar later besloten de katholieken een eigen kerk te bouwen. De protestanten hielpen uit eigen belang mee met de geldinzameling voor een katholieke kerkruimte, alhoewel hier geen bewijs voor is gevonden. Deze schuurkerk werd op 1 november 1798 in gebruik genomen. Daarmee keerde de rust terug in Houten.

Dit werd het achterhuis van een boerderij langs de Loerikseweg. Deze stond tussen de huidige Kerksteeg en het huidige kerkgebouw in.

Op 2 juli 1833 werd een kerkhof geopend in een boomgaard naast de schuurkerk. Dit kerkhof is er tegenwoordig nog steeds. Verbouwing van de schuurkerk volgde in 1843, waarbij de priester een orgel schonk. Ondertussen verzamelden de kerkgangers geld voor de bouw van een eigen kerkgebouw. Vanaf 1848 is sprake van de parochie Houten.

De tijdelijke RK kerk Houten
De schuurkerk in het jaar dat deze was verbouwd. Het Utrechts Archief

Nieuw kerkgebouw

In 1882 was het zover en kreeg architect Alfred Tepe de opdracht een nieuwe kerk en pastorie te ontwerpen.

De bouw van deze kerk startte op 4 juni 1884 en op 8 oktober 1885 was deze gereed. In eerste instantie was het de bedoeling om een vrijstaande kerktoren te bouwen, die hoger zou worden dan die van de gereformeerden. Vanwege de financiën werd hier vanaf gezien. Daarop werd de kerktoren geplaatst op het kerkgebouw.

Rond 1920 floreerde het katholieke geloof en de geestelijken hadden veel aanzien. De toenmalige priester en kapelaan lieten hun gezicht aanbrengen in de gebrandschilderde ramen aan de zuidzijde van de kerk. Ze staan daardoor afgebeeld tussen de heiligen, wat momenteel is terug te zien in de kerk.

Op 23 maart 1943 werden de klokken van de kerk gevorderd. In 1948 is er door de Katholieke gemeenschap 12.000 gulden ingezameld om nieuwe klokken te laten gieten. Bij het terughangen van de klokken werd de klokkentoren gerenoveerd.

Na de Tweede Wereldoorlog werden ook de tuinhekken rond de kerk verwijderd. Deze deden de toenmalige pastoor Goossens denken aan het concentratiekamp, waar hij had gezeten nadat hij hulp had geboden aan geallieerde vliegers.

Tijdlijn

1796Strijd om kerk op het Plein
1798Start schuurkerk
1833Begraafplaats RK Kerk
1843Orgel voor RK kerk Houten
1882Opdracht architect Tepe
1884Bouw RK kerk Houten
1885Inwijding RK kerk Houten
1886Sloop schuurkerk
1943Vordering klokken
1948Renovatie klokkentoren
2010Parochie fuseert met 7 andere parochies in Kromme Rijnstreek
2013Parochie werkt samen met parochie Culemborg*
2017Renovatie kerktoren

Priesters RK Kerk Houten

A. van Rossum, 1798
Pater Laetius, 1799
G. van Heerden, 1799-1807
H. de Wit, 1807-1816
J. Geesink, 1816-1824
W. van Oostrum, 1824-1829
C. Voorhout, 1829-1843
W. Robert, 1843-1866
H. Bergman, 1866-1909
J. Miltenburg, 1909-1928
J. Alfrink, 1928-1938
J. Verhoef, 1938-1947
H. Goossens, 1947-1966
P. de Bruin, 1966-1979
A. Groenen, 1979-1979
H. Revenberg, 1979-1990
T. van Ewijk, 1990-2002
G. Peters, 2002-2011
F. Schyns, 2011-2013
W. de Paepe, 2009-2013
G. Zweers, 2013-2015*
A. ten Klooster, 2013-2014*
F. Hogenelst, 2015-*

*Vanaf 2013 bedient de pastor het gehele gebied tussen Tiel en Bunnik. In totaal gaat het om 16 voormalige parochies.

Deze pagina is gewijzigd op 18 september 2021