Relikwieën

In 1601 wordt het altaar van de kerk aan de Brink van Houten verwijderd. Deze is niet meer nodig bij de protestanten. De Houtense historicus Leen de Keijzer schrijft dit in het boek “De kerk van Herlulf als middelpunt van het Oude Dorp Houten” (Historische reeks Kromme Rijngebied 3 –  1995).

Hij meldt daarbij dat in dit altaar twee relikwieën waren verborgen. Het gaat om twee stukjes stof van kleding van twee martelaren, te weten Mansuetus en Modestianus. Dit waren twee Romeinen die slachtoffer waren van Christenvervolging.

Hun namen staan geschreven op een papieren wikkel dat om de relikwieën is aangebracht. Hier staat ook op dat de relikwieën door Bonifatius aan de kerk zijn geschonken.

Houtense kerk ouder

En dit laatste is erg interessant. Want hoewel uit het boek niet direct duidelijk wordt waar De Keijzer deze informatie vandaan heeft, zou het dus betekenen dat Bonifatius de kerk van Houten heeft gekend en een geschenk heeft gegeven. De kerk van Houten die tot nog toe in de bronnen wordt gedateerd op een eerste vermelding in de 9e eeuw, zou dus al voor het jaar 754 (overlijdensjaar Bonifatius) hebben bestaan.

Dit sluit goed aan bij de gedachte dat met de komst van Willibrordus in 695 naar Utrecht, het Christendom onze regio bereikte en er een Houtense kerk werd gesticht. De monniken van Willibrordus noemden dit Haltna (plek in het bos), waarmee de geboorte van ons dorp een feit was.

Tegenwoordig

Het is dus interessant om te weten waar de relikwieën van Houten tegenwoordig zijn. De Keijzer schrijft hierover dat deze door inwoners van Houten zijn bewaard en dat ze in 1995 in het altaar van de dagkapel van de RK Kerk aan de Loerikseweg waren te vinden.

Aan de deskundigen van de RK Kerk is er twee keer over gesproken. Daar is echter niets bekend over deze relikwieën. Het openmaken van het betreffende altaar is ook geen optie.

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021