Middeleeuwen

450 – 1500 na Chr.

Middeleeuwen

De middeleeuwen is een tijdvak in de geschiedenis tussen het jaar 450 en 1500. Over het begin en het eind van de middeleeuwen wordt soms discussie gevoerd. Ook de middeleeuwen zelf wordt in verschillende vakken verdeeld, waarbij weer verschillende indelingen gebruikelijk zijn.

Op deze website wordt gesproken over de vroege middeleeuwen, wanneer we het begin van de middeleeuwen bedoelen en over de late middeleeuwen wanneer we de tweede helft bedoelen. De grens ligt bij het jaar 1050. Daarmee volgen we de tijdvakken die archeologen vaak gebruiken.

Vroege Middeleeuwen

In de Vroege Middeleeuwen was het landschap grotendeels verlaten. Pas rond het jaar 600 keert de bewoning terug. We vallen dan afwisselend onder de Friezen of de Franken. ’t Goy en ook Houten maakten deel uit van de landstreek Dorestad. Vanaf het jaar 850 kregen we Deense Noormannen als overheerser en uiteindelijk vielen we onder de Duitse Keizer.

Na de val van Dorestad grijpen lokale krijgsheren de macht. Dit zijn afstammelingen van Friese graven uit het latere Holland. Zij bouwden een kasteel (Ten Goye), waarna de hele streek onder het gouw en de graafschap Opgooi komt te vallen.

Late Middeleeuwen

In de Late Middeleeuwen ligt de macht bij de Utrechtse bisschop. Het landschap wordt in cultuur gebracht en diverse ontginningen vinden plaats. Daarbij zijn de Schalkwijkse ontginningen het opvallendste.

Diverse edelen die stukken grond beheersten bouwden kastelen, waarvan er tegenwoordig nog twee zichtbaar zijn. Vooral in de 14e eeuw krijgt de bisschop het te stellen met deze edelmannen, die regelmatig de kant van Holland of vrijstaat Culemborg kozen. Daarnaast was Gelre ook een natuurlijke vijand. Diverse belegeringen van kastelen en plunderingen vinden plaats. In de dorpen verschijnen kerken en vormen het centrum van het dorp.

Deze pagina is gewijzigd op 27 december 2020