Middeleeuwen (450/1500)

Middeleeuwen

De middeleeuwen is een tijdvak in de geschiedenis tussen het jaar 450 en 1500. Over het begin en het eind van de middeleeuwen wordt discussie gevoerd. Ook de middeleeuwen zelf wordt in verschillende vakken verdeeld, waarbij weer verschillende indelingen gebruikelijk zijn.

Op deze website wordt gesproken over de vroege middeleeuwen, wanneer we het begin van de middeleeuwen bedoelen en over de late middeleeuwen wanneer we de tweede helft bedoelen. De grens ligt bij het jaar 1050.

Vroege Middeleeuwen

In de Vroege Middeleeuwen was het landschap grotendeels verlaten. Pas rond het jaar 600 keerde de bewoning terug. We vielen toen afwisselend onder de Friezen of de Franken. ’t Goy en ook Houten maakten deel uit van de landstreek Dorestad. Vanaf het jaar 850 kregen we Deense Noormannen als overheerser en uiteindelijk vielen we onder de Duitse Keizer.

Na de val van Dorestad grepen lokale krijgsheren de macht. Dit waren afstammelingen van Friese graven uit het latere Holland. Zij bouwden een kasteel (Ten Goye), waarna de hele streek onder het gouw en de graafschap Opgooi kwam te vallen.

Late Middeleeuwen

In de Late Middeleeuwen lag de macht bij de Utrechtse bisschop. Het landschap werd in cultuur gebracht en diverse ontginningen vonden plaats. Daarbij waren de Schalkwijkse ontginningen het opvallendste.

Diverse edelen die stukken grond beheersten bouwden kastelen, waarvan er tegenwoordig nog twee zichtbaar van zijn. Vooral in de 14e eeuw kreeg de bisschop het te stellen met deze edelmannen, die regelmatig de kant van Holland of vrijstaat Culemborg kozen. Daarnaast was Gelre ook een natuurlijke vijand. Diverse belegeringen van kastelen en plunderingen vonden plaats. In de dorpen verschenen kerken en vormden het centrum van het dorp.

Houd je kleintjes droog!