Boerderij Ter Weide

Ter Weide

Deze boerderij wordt voor het eerst genoemd in 1435. Het was gelegen aan de Waalseweg, ter hoogte van nummer 33 in Tull en ’t Waal. Het lag ten westen van boerderij Blasenburg. Momenteel staat er een andere boerderij.

In 1576 pacht IJsbrant Wessels de boerderij. Uit de omschrijving blijkt er een poort te zijn. Waarschijnlijk was er dan ook een gracht aanwezig. In 1607 wordt Ter Weide nagelaten aan een armenstichting.

Beschrijving Ter Weide

Op een kaart uit 1634 is zien dat er sprake is van een boerderij met enkele bijgebouwen (duifhuis en schuren). Aan de westkant is een poortgebouw ingetekend, zoals we kennen van de Stenen Poort in Houten. Boerderij en poortgebouw hebben volgens deze kaart een trapgevel. Verder zijn op het terrein in 1634 meerdere hooibergen te zien en enkele schuurtjes. Ook buiten de gracht, ten westen van de boerderij, staan bijgebouwen. Rondom de versterkte boerderij staan bomen ingetekend. Mogelijk was er sprake van fruitteelt.

In de loop van de 17e eeuw komt Ter Weide in eigendom van het Utrechtse Stadsbestuur. In 1701 verkoopt die de boerderij inclusief land aan dijkmeester Anthonij van Stakenburg, de landeigenaar van Blasenburg.

Ergens in de 18e eeuw verdwijnt het huis Ter Weide. Op de plek van Ter Weide staat tegenwoordig een boerderij uit 1928, die de naam Voorzorg draagt. De gracht is zichtbaar in het landschap.

Deze pagina is gewijzigd op 26 augustus 2017