Boerderij Schoneveld

Schoneveld
Rond 2010 is deze boerderij totaal vernieuwd.

Boerderij Schoneveld ligt ten westen van de wijk Castellum. Boerderij Schoneveld is ergens in de 14e eeuw ontstaan, mogelijk al de 13e eeuw (bron). De naam Schoneveld komt in die tijd vaker voor, maar dan vooral in het oosten van het land.

De boerderij is gebouwd op een kunstmatige lichte verhoging in het landschap. Het landschap betreft een polder die gelijk aan de Schalkwijkse ontginning droog viel (bron).

In 1382 blijkt de boerderij eigendom van de Bisschop van Utrecht te zijn. De schout van Houten en ’t Goy noemt zichzelf Evert van Schonevelt en lijkt er te wonen.

Gracht

In 1655 blijkt de boerderij te bestaan uit een huis met bergschuren, schapenstal en duivenhok. De toenmalige eigenaar van het land, ene Daniel van Weede koopt dan ook de boerderij. Het huis heeft dan een gracht, zoals op een tekening uit het jaar 1662 is te zien.

De stadshistoricus van Houten vermoedt dat deze gracht al in de 14e eeuw is aangelegd. Deze gracht was lange tijd in het landschap terug te zien als een verlaging. In 1832 was de gracht nog aanwezig. In de 19e eeuw wordt de gracht gedempt.

Aan de noordzijde van de toegangsweg moet een poortgebouw hebben gestaan, vergelijkbaar zoals we bij de Steenen Poort aan de Warinenpoort zien. Wanneer deze er is gekomen en wanneer deze is verdwenen is onbekend. Mogelijk is deze verdwenen in de periode dat de gracht werd gedempt.

Schoneveld
Boerderij Schoneveld in maart 1958 (Collectie Utrechts Archief).

Pacht van Schoneveld

Vanaf de 17e eeuw is sprake van pacht. De verschillende eigenaren woonden er niet zelf. Ze verhuurden de boerderij. Een van de eigenaren was vanaf 1764 Gerlach Theodorus van der Capellen. Dit heerschap was ambachtsheer van Schonauwen, Houten en ’t Goy en woonde ook in Kasteel Schonauwen. De huidige boerderij dateert ook uit de 17e eeuw.

Deze pagina is gewijzigd op 27 december 2020