Boerderij de Grote Geer

Boerderij de Grote Geer in de jaren 80

Boerderij de Grote Geer is te vinden in de wijk De Sloten. De boerderij die eeuwenlang afgelegen lag, is sinds de jaren 80 opgenomen tussen de nieuwbouwhuizen.

De geschiedenis van de Grote Geer gaat terug tot in de middeleeuwen. Uit archeologisch onderzoek is bekend dat er toen al een boerenerf aanwezig was op de plek waar De Grote Geer is te vinden. De eerste houten boerderij heeft hier ergens gestaan.

De eerste bouwfase van de huidige boerderij De Grote Geer wordt gedateerd op de periode 1400-1450. Dit was een boerderij van het langhuistype. Of het toen een volledige stenen boerderij was is onbekend. Zeker weten we wel dat de fundering toen van steen was.

Sloot of gracht
In die periode was er ook een gracht of sloot bij de boerderij. Deze is bij de aanleg van riolering tijdens de nieuwbouw van de wijk De Sloten gevonden. In deze watergang is laat middeleeuws aardewerk aangetroffen, waardoor we weten dat deze sloot er al rond 1500 was. Een kaart uit de 17e eeuw toont een sloot die in verbinding staat met andere watergangen. Gezien de beperkte breedte lijkt deze watergang dit niet een verdedigingsfunctie te hebben gehad, maar eerder gegraven voor de waterhuishouding in het gebied. De boerderij kan dan ook niet als versterkte boerderij worden aangemerkt.

Verbouwing boerderij de Grote Geer

Rond 1550 wordt het voorhuis van De Grote Geer uitgebreid met een kelder en een opkamer. Het gaat in de 17e eeuw om een stenen huis, twee hooibergen, een bakhuis, enkele schuren en een stal voor schapen.

In 1708 brandde de boerderij af. Opnieuw wordt de Grote Geer herbouwd. Daarbij wordt de boerderij hoger en langer. Het huidige gebouw is uit deze periode.

In de jaren 80 zijn er plannen voor sloop van boerderij De Grote Geer. Door protesten werd het huis behouden. In 1986 en 2021 is de Grote Geer flink verbouwd. De Grote Geer wordt in gebruik genomen als sociaal cultureel centrum. Na sluiting in 2018 zijn er woningen gekomen.

De Grote en Kleine Geer in 1975 (RAZU 43387)
De Grote en Kleine Geer in 1975 (RAZU 43387)

Kleine Geer

Naast de Grote Geer stond De Kleine Geer. Dit was een zomerhuis van de boerderij. In de 19e eeuw wordt voor het eerst de naam De Grote Geer gebruikt, waardoor we kunnen aannemen dat dit zomerhuis uit die periode stamt. Vanaf de jaren tachtig tot in 2018 is in het zomerhuis een eetcafé gehuisvest. Tegenwoordig heeft de Kleine Geer een woonbestemming.

Naamsverwarring
De Grote Geer en de Kleine Geer zijn snel te verwarren met boerderij De Geer die langs de Binnenweg stond en in 1983 werd afgebroken. Ook kan er verwarring ontstaan met het geerblok en minigerecht De Geer dat ten westen van De Grote Geer lag. Dit land behoorde bij boerderij Ruemsthofstede of het huis De Geer, later boerderij Dijkhoeve genoemd.  

Deze pagina is gewijzigd op 10 augustus 2021