De ontginning Wulven in het heden

Tussen Houten en Heemstede ligt de ontginning Wulven. Dit gebied is ergens rond het jaar 1000 ontgonnen. Tot 1858 viel dit gebied onder de gemeente Oud Wulven. In deze blog kijken we wat er van dit ontginningsgebied na bijna 200 jaar terecht is gekomen.

Wanneer we de kaart (hierboven) uit ongeveer 1832 erbij pakken, zien we een strak lijnenspel in een landelijk gebied. Deze bestaat uit een verkaveling, waarbij veel sloten uitkomen op de Dovewetering in het midden. Deze Dovewetering waterde af op de Houtensewetering en die weer op de Vaart bij Nieuwegein. Dankzij de verkaveling is deze oude kaart uitstekend te projecteren op de tegenwoordige luchtfoto’s.

De tweede kaart toont de dijken of kades (blauwe lijn), waarbij bij D de Doornkade loopt. Een naam welke tegenwoordig is gegeven aan het bedrijventerrein dat aldaar is aangelegd. Bij W is de locatie van het voormalige Kasteel Wulven zichtbaar (Naast De Colonie) en bij H kasteel Heemstede. De tuin van Heemstede liep van H naar H2. Bij H2 zien tegenwoordig langs de Utrechtseweg (tegenover de velden van SV Houten) de toegangshek van de tuin nog terug.

Wanneer we de huidige luchtfoto van Houten neerleggen over deze kaart, dan zien we dat de ontginning Wulven is veranderd in een snelweg met op- en afrit. Wat ooit een broek (te nat voor agrarische activiteiten) buiten het dorp was, is nu de hoofdtoegang van Houten.

Bij T ligt de tennisbaan. Dit ligt in de voormalige broek. Maar ook enkele straten liggen binnen de Rondweg, zoals de Hoekcamp, Schegcamp, Tournooicamp en Valkeniersborch. Dit gebied valt dan ook niet meer onder de Jutphase Stroomrug.


Omdat ik zelf in dit gebied woon, heb ik even ingezoomd op deze straten. Dit om te weten waar de kade precies lag. Het volgende deel van deze blog is dus alleen geschikt voor de lokalo’s.

De voormalige dijk kruist de Rondweg bij (A) waar nu de inprikker De Camp ligt. Daarna liep deze onder de huidige Hoekcamp en Meercamp naar het grasveld bij de Valkeniersborch (B), om daar haaks richting (C) te gaan waar nu de fietstunnel is. Het fietspad aldaar lijkt modern, maar volgt een oude historische route naar de Peppelkade op bedrijventerrein de Doornkade.

Op een luchtfoto uit april 1989, toen dit deel van Houten werd gebouwd, is deze kade bij de Meercamp nog zichtbaar. Dagelijks lopend naar de bushalte De Borchen door dit gebied, valt me op dat binnen de ontginning de bestrating van de tuinen aan verzakking onderhevig is. Vergelijkbaar met wat er in Schalkwijk gebeurt.

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021