Waterschap Laag Raven en Kleine Koppel

In 1445 werd bij de Vaartse Rijn een watermolen gebouwd. Deze molen maalde een deel van Laag Raven droog. Het plaatsen van een watermolen was niet voldoende. Ook moesten er kades worden aangelegd, zodat er vreemd water in de polder terechtkwam. Immers Laag Raven was een laag gelegen polder.

Er waren functionarissen actief met het beheer van de polder, maar er was geen sprake van een waterschap.

In 1461 is er sprake van een tweede molen. Onduidelijk is of de bestaande molen is gerepareerd of dat er een nieuwe molen is gebouwd. In datzelfde jaar werd het waterschap Laag Raven en Kleine Koppel opgericht. Dit betrof het gebied tussen de Vaartse Rijn en de Koppeldijk. Vanaf dat jaar mocht het gerecht Kleine Koppel zijn water lozen op Laag Raven. Er komt ook een schouwbrief, die lange tijd is gebruikt.

In 1874 kreeg het Waterschap Laag Raven en Kleine Koppel hetzelfde bestuur als dat van Overeind, Westraven en Hoograven. In 1883 werd de watermolen vervangen door een stoomgemaal. In 1944 werd het een elektrisch gemaal. In 1950 werd het waterschap overgenomen door het Waterschap Liesbosch.

Deze pagina is gewijzigd op 1 april 2018