Ontginning Wulven

Ontginning Wulven
De Dovewetering met gezicht op de verkaveling van Nederkamp

In de negende en tiende eeuw hadden de bewoners het hoger gelegen land van Houten en ’t Goy in cultuur gebracht. Gebiedsuitbreiding zochten ze door de lagere delen te ontginnen.

In de 10e en 11e eeuw werd Wulven ontgonnen. Dit lagere deel lag tussen het huidige Heemstede en de wijk De Slagen en waar nu de ijsbaan is. Het gebeurde in twee fases. Eerst de Nederkamp in het zuidoosten en later de rest.

Nederkamp

De Nederkamp kon worden ontgonnen door een wetering te graven. Deze Dovewetering midden in het gebied voerde het water af naar de Hoon en later vanaf 1130 naar de Houtensewetering. Aan de Houtense kant zorgde de Wulfse Dijk voor afwatering van de Jutphase Stroomrug. De ontginning van de kavels begon bij de Wulfse Dijk.

De Nederkamp (tegenwoordig deels de wijk De Slagen en het bedrijventerrein De Veste) is uiterlijk rond het jaar 1025 ontgonnen  (bron). Het lag deels op de Jutphase stroomrug, maar het laagste gedeelte waar nu Hotel van der Valk is gevestigd, was komgrond. De Nederkamp was een Houtense ontginning en viel dan ook later onder het gerecht ’t Goy en Houten.

Wulverbroek

Het gebied rond Heemstede, alsmede de hoek IJsbaan / Schegcamp) is uiterlijk in het jaar 1050 ontgonnen (bron). Hiervoor werd een dijk aangebracht ten zuiden van de Langeweg. Deze dijk heette de Doornkade en hield het water tegen van de de Jutphase stroomrug, dat afwaterde op de Wulverbroek. Het grootste deel van de Wulverbroek viel het Waterschap Wulven.

In de Nederkamp naast de Dovewetering werd een houten kasteel ’t Rondeel (Kersberg) gebouwd. Het lijkt erop dat de Nederkamp de uitvalsbasis was voor de ontginning van Wulverbroek. Ontginning in Wulverbroek gebeurde vanaf de Koedijk.

Heemsteedsedijk

Rond 1076 bereiken de Jutphase ontginningen het westen van de ontginning Wulven. Er wordt een dijk aangelegd (Heemsteedseweg) en de ontginning van Wulven wordt doorsneden. Hierdoor ontstaat er een betere verkaveling voor Jutphaas.

De naam Van Wulven duikt in het jaar 1122 voor het eerst in de boeken op, wanneer Alver van Wulven wordt genoemd bron.  Dit deel van het ontginningsgebied valt grotendeels onder het gerecht Wulven.

Ontginning Wulven

Deze pagina is gewijzigd op 28 december 2018