Voetboeien in De Tuinen

Tussen juni 1997 en mei 1998 is archeologisch onderzoek uitgevoerd in de wijk De Tuinen, op de plek waar nu het begin van de Heidetuin ligt. De opgraving leverde interessante informatie op.

De archeologen legden 30 opgravingsputten aan in opdracht van Ballast Nedam, die hier het bouwplan ‘Aquarelle’ wilde realiseren. Daarbij vonden ze vooral sporen uit de Midden en Late IJzertijd. Sporen uit de Romeinse tijd waren beduidend minder aanwezig, maar vanaf de Laat-Romeinse tijd keerde de bewoning weer terug. Daardoor weten we dat Houten na het vertrek van de Romeinen niet geheel verlaten was.

IJzertijd

90% van het gevonden aardewerk op dit terrein dateert uit de ijzertijd. Aardewerk dat terugging tot de 6e eeuw voor Christus. Er werden sporen van drie huizen gevonden, twee bijgebouwen en zes schuurtjes uit deze periode. De huizen hadden een lengte van 20 meter en waren zo’n 7 meter breed. Deze huizen hebben er niet tegelijkertijd gestaan.

Het opgegraven gebied maakte onderdeel uit van een ijzertijdbewoning dat zich vermoedelijk honderden meters naar het zuidwesten uitstrekte. Bijzonder was de vondst van het skelet van een volwassen man in een greppel. Deze man was gestorven aan een onnatuurlijke dood.

Last van mollen

Van de Romeinse tijd is er minder gevonden in dit gebied. Mogelijk omdat de bewoning zich toen bevond in het naastgelegen terrein Overdam, anderzijds doordat sporen door agrarisch gebruik verloren zijn gegaan. Ook hadden de archeologen last van mollen die plaatselijk flink de grond hebben omgewoeld.

In de Romeinse tijd werd het gebied vermoedelijk gebruikt als weiland. Er is een schuilhut gevonden voor vee. Daarnaast werden er in een waterput voetboeien gevonden. Er was op dat moment één ander exemplaar bekend in Nederland. In Zwitserland worden vergelijkbare voetboeien in verband gebracht met slaven.

In de 4e en 5e eeuw kwam er een nieuwe kleinere piek in de bewoning op dit terrein. Elders raakte Houten juist verlaten. Diverse munten uit deze eeuwen zijn hier gevonden. Ook zijn er sporen gevonden van een meerval van 180 cm (40 kg vis). Kennelijk waren de naastgelegen restgeulen in staat voldoende vis voor de bewoners  te produceren.

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021