Tijdlijn

Op deze website zijn de beschrijvingen gesorteerd per onderwerp. Maar wat gebeurde er per eeuw? Klik op de betreffende periode en lees wat er gebeurde.

1e eeuw1 –
99
Vroeg Romeinse tijd. Bloeiende economie.
2e eeuw100 –
199
Midden Romeinse tijd. Bloeiende economie.
3e eeuw200 –
299
Midden Romeinse tijd. Invallen van Germanen. Afname bevolking.
4e eeuw300 –
399
Laat Romeinse tijd. Incidenteel aanwezigheid van bevolking. Frankische invloed.
5e eeuw400 –
499
Laat Romeinse tijd. Incidenteel aanwezigheid van bevolking. Frankische invloed.
6e eeuw500 –
599
Eerste jaren vroege middeleeuwen. Veel Friese invloed.
7e eeuw600 –
699
Franken en Friezen. Dorestad komt op en de strijd tussen de Franken en Friezen barst los.
8e eeuw700 –
799
Invoering Christendom. Volledig Frankische invloed.
9e eeuw800 –
899
Noormannentijdperk. De Franken verdwijnen. Deense adel krijgt het voor het zeggen.
10e eeuw900 –
999
De Denen zijn verdreven door een Friese graaf. Zijn familie (Ten Goye) komt aan de macht en duikt in het machtsvacuüm dat is ontstaan.
11e eeuw1000 –
1099
De ontginningen van Houten. Grotere boerderijen worden opgericht.
12e eeuw1100 –
1199
De ontginningen van Schalkwijk. Vanuit verre streken komen arbeiders meewerken.
13e eeuw1200 –
1299
De graafschappen verdwijnen en worden gerechten. Er is sprake van hogere en lagere rechtsmacht.
14e eeuw1300 –
1399
De opkomst van de kastelen. Er breekt een gewelddadige tijd aan.
15e eeuw1400 –
1499
De onrust blijft. Diverse oorlogen worden gevoerd.
16e eeuw1500 –
1599
De omwenteling. De invloed van de kerk staat ter discussie.
17e eeuw1600 –
1699
De adel aan de macht (1). Het klimaat is koud.
18e eeuw1700 –
1799
De adel aan de macht (2)
19e eeuw1800 –
1899
Technische vooruitgang
20e eeuw                 1900 –
1999
Mobiliteit en de opkomst van de middenklasse
21e eeuw2000 – 2099Het internettijdperk

Deze pagina is gewijzigd op 31 december 2020