Tijdlijn

Op deze website zijn de beschrijvingen gesorteerd per onderwerp. Maar wat gebeurde er per eeuw? Klik op de betreffende periode en lees wat er gebeurde.

jarenGebeurtenis
1 – 99Vroeg Romeinse tijd. Bloeiende economie.
100 – 199Midden Romeinse tijd. Bloeiende economie.
200 – 299Midden Romeinse tijd. Invallen van Germanen. Afname bevolking.
300 – 399Laat Romeinse tijd. Incidenteel aanwezigheid bevolking. Frankische invloed.
400 – 499Laat Romeinse tijd. Incidenteel aanwezigheid bevolking. Frankische invloed.
500 – 599Eerste jaren vroege middeleeuwen. Weinig bevolking.
600 – 699Franken en Friezen. Dorestad komt op en de strijd tussen de Franken en Friezen.
700 – 799Invoering Christendom. Volledig Frankische invloed.
800 – 899Noormannentijdperk. Franken verdwijnen. Deense adel verschijnt.
900 – 999Familie Ten Goye komt aan de macht.
1000 – 1099De ontginningen van Houten. Grotere boerderijen worden opgericht.
1100 – 1199De ontginningen van Schalkwijk.
1200 – 1299De graafschappen worden gerechten.
1300 – 1399De opkomst van de kastelen. Er breekt een gewelddadige tijd aan.
1400 – 1499De onrust blijft. Diverse oorlogen worden gevoerd. Platteland geplunderd.
1500 – 1599De omwenteling. De invloed van de kerk staat ter discussie.
1600 – 1699De rijke adel aan de macht (1).
1700 – 1799De rijke adel aan de macht (2).
1800 – 1899Technische vooruitgang.
1900 – 1999 Mobiliteit en de opkomst van de middenklasse.
2000 – 2099Het internettijdperk.

Deze pagina is gewijzigd op 27 maart 2022