Tijdlijn

Op deze website zijn de beschrijvingen gesorteerd per onderwerp. Maar wat gebeurde er per eeuw? Klik op de betreffende periode en lees wat er gebeurde.

EeuwjarenGebeurtenis
1e1 – 99Vroeg Romeinse tijd. Bloeiende economie.
2e100 – 199Midden Romeinse tijd. Bloeiende economie.
3e200 – 299Midden Romeinse tijd. Invallen van Germanen. Afname bevolking.
4e300 – 399Laat Romeinse tijd. Incidenteel aanwezigheid van bevolking. Frankische invloed.
5e400 – 499Laat Romeinse tijd. Incidenteel aanwezigheid van bevolking. Frankische invloed.
6e500 – 599Eerste jaren vroege middeleeuwen. Weinig bevolking
7e600 – 699Franken en Friezen. Dorestad komt op en de strijd tussen de Franken en Friezen barst los.
8e700 – 799Invoering Christendom. Volledig Frankische invloed.
9e800 – 899Noormannentijdperk. De Franken verdwijnen. Deense adel krijgt het voor het zeggen.
10e900 – 999De Denen zijn verdreven door een Friese graaf. Zijn familie (Ten Goye) komt aan de macht en duikt in het machtsvacuüm dat is ontstaan.
11e1000 – 1099De ontginningen van Houten. Grotere boerderijen worden opgericht.
12e1100 – 1199De ontginningen van Schalkwijk. Vanuit verre streken komen arbeiders meewerken.
13e1200 – 1299De graafschappen verdwijnen en worden gerechten. Er is sprake van hogere en lagere rechtsmacht.
14e1300 – 1399De opkomst van de kastelen. Er breekt een gewelddadige tijd aan.
15e1400 – 1499De onrust blijft. Diverse oorlogen worden gevoerd. Platteland wordt regelmarig geplunderd
16e 1500 – 1599De omwenteling. De invloed van de kerk staat ter discussie.
17e1600 – 1699De rijke adel aan de macht (1).
18e1700 – 1799De rijke adel aan de macht (2)
19e1800 – 1899Technische vooruitgang
20e 1900 – 1999Mobiliteit en de opkomst van de middenklasse
21e2000 – 2099Het internettijdperk

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021