Tijdlijn

Op deze website zijn de beschrijvingen gesorteerd per onderwerp. Maar wat gebeurde er per eeuw? Klik op de betreffende periode en lees wat er gebeurde.

1e eeuw1 – 99Vroeg Romeinse tijd. Bloeiende economie.
2e eeuw100 – 199Midden Romeinse tijd. Bloeiende economie.
3e eeuw200 – 299Midden Romeinse tijd. Invallen van Germanen. Afname van de bevolking.
4e eeuw300 – 399Laat Romeinse tijd. Incidenteel aanwezigheid van bevolking. Frankische invloed.
5e eeuw400 – 499Laat Romeinse tijd. Incidenteel aanwezigheid van bevolking. Frankische invloed.
6e eeuw 500 – 599Eerste jaren vroege middeleeuwen. Veel Friese invloed.
7e eeuw 600 – 699Franken en Friezen. Dorestad komt op en de strijd tussen de Franken en Friezen barst los.
8e eeuw 700 – 799Invoering Christendom. Volledig Frankische invloed.
9e eeuw 800 – 899Noormannentijdperk. De Franken verdwijnen. Deense adel krijgt het voor het zeggen.
10e eeuw 900 – 999De Denen zijn verdreven door een Friese graaf. Zijn familie (Ten Goye) komt aan de macht en duikt in het machtsvacuüm dat is ontstaan.
11e eeuw1000 – 1099De ontginningen van Houten. Grotere boerderijen worden opgericht.
12e eeuw1100 – 1199De ontginningen van Schalkwijk. Vanuit verre streken komen arbeiders meewerken.
13e eeuw1200 – 1299De komst van de gerechten. De graafschappen verdwijnen en worden gerechten. Er is sprake van hogere en lagere rechtsmacht.
14e eeuw1300 – 1399De opkomst van de kastelen. Er breekt een gewelddadige tijd aan.
15e eeuw1400 – 1499De onrust blijft. Diverse oorlogen worden gevoerd.
16e eeuw1500 – 1599De omwenteling. De invloed van de kerk staat ter discussie.
17e eeuw1600 – 1699De adel aan de macht (1). Het klimaat is koud.
18e eeuw1700 – 1799De adel aan de macht (2)
19e eeuw1800 – 1899Technische vooruitgang
20e eeuw1900 – 1999Mobiliteit en de opkomst van de middenklasse
21e eeuw2000 – 2099Het internettijdperk