Ontstaan Utrecht dankzij overstroming Rijn (41)

Aan het begin van de jaartelling bouwden de Romeinen het fort Fectio in onze regio langs de Marsdijk bij Bunnik. Het fort was gelegen in de buurt van de splitsing van de Rijn met de Vecht.

Fectio was cruciaal. Via zowel de Rijn als de Vecht kon naar Engeland worden gevaren. De Rijn stroomde naar Katwijk waar het Fort Brittenburg werd gebouwd en de Vecht stroomde naar Velsen (Berendsen & Stouthamer) waar het Fort Flevum werd neergezet.

Zware overstroming

Maar in het jaar 41 na Christus trad er een flinke overstroming op van de Rijn (Zandstra/Polak 2012). Deze overstroming was dusdanig groot dat het fort Fectio onder water liep. De noordzijde van het houten fort werd weggeslagen en de Romeinen konden het fort weer eens herbouwen.

Dat het geen gewone overstroming was, bleek wel uit het feit dat de Rijn zich had verlegd. Voortaan stroomde rivier via de route van de Vecht naar het huidige Sterrenwijk, waar het de originele Rijnbedding vervolgde door de huidige binnenstad. De Vecht bewoog zich via Oudwijk en Wittevrouwen naar Zuilen. De splitsing van de Vecht en Rijn lag vanaf 41 na Chr. bij Sterrenwijk. De oude rijnbedding via de oudwulverbroek, bleef watervoerend.

Trajectum

Van de Romeinen weten we dat ze tussen 47 en 51 na Christus Trajectum bouwden ter hoogte van het huidige Domplein. Via een Romeinse weg naar het westen werd Trajectum aangesloten op de doorgaande Oost-West-Limesweg. Gezien de afwijkende ligging ten opzichte van de doorgaande weg en de ligging vlakbij het nieuwe splitsingspunt van de Vecht met de Rijn, lijkt het erop dat Trajectum de steunpuntfunctie van Fectio heeft over genomen.

Zoals we allemaal weten is Trajectum de basis geweest van de stad Utrecht. De overstroming in het jaar 41 is daardoor cruciaal geweest voor de bouw van Utrecht.

Deze pagina is gewijzigd op 28 november 2021