Historische overstromingen

Vanaf de laatste ijstijd warmt het klimaat langzaam op. Er komt vegetatie en er ontstaan rivieren die het landschap vormen. Wanneer vanaf 4000 voor Chr. de eerste mensen in de Houtense regio verschijnen, hebben ze te maken met deze natuurelementen. Ook de kustlijn met de Noordzee is variabel, maar weet de Houtense regio niet te bereiken. Eb en vloed zijn hier wel waarneembaar, tot op de dag van vandaag.

JaarSoort overstromingOpmerkingenKustlijn
+/- 6036 voor ChrGrote overstromingWarmste periode HoloceenAlphen a/d Rijn
+/- 5920 voor ChrGrote overstromingWarmste periode HoloceenAlphen a/d Rijn
+/- 5878 voor ChrGrote overstromingWarmste periode HoloceenAlphen a/d Rijn
+/- 5748 voor ChrGrote overstromingWarmste periode HoloceenAlphen a/d Rijn
+/- 5394 voor ChrGrote overstroming
+/- 4049 voor ChrExtreem grote overstromingBodegraven
+/- 2770 voor ChrGrote overstroming
+/- 1987 voor ChrGrote overstromingHuidige kustlijn
+/- 1356 voor ChrGrote overstromingHuidige kustlijn
+/- 1324 voor ChrGrote overstromingHuidige kustlijn
+/- 260 voor ChrMiddelbare overstromingHuidige kustlijn
41 na ChrMiddelbare overstromingVerlegging VechtHuidige kustlijn
+/- 175 na ChrMiddelbare overstromingHuidige kustlijn
+/- 282 na ChrGrote overstromingRomeins warm intervalHuidige kustlijn
+/- 686 na ChrGrote overstromingVerlegging LekHuidige kustlijn
+/- 784 na ChrGrote overstromingVerlegging LekHuidige kustlijn
1342 na ChrGrote overstromingHuidige kustlijn
1374 na ChrExtreem grote overstromingHuidige kustlijn
1658 na ChrGrote overstromingKleine ijstijdHuidige kustlijn

Niet meegenomen zijn de dijkdoorbraken. Deze werden soms veroorzaakt door ijsdammen in combinatie met regulier hoogwater of door slecht onderhoud. Ook waren er soms dijkdoorstekingen om de vijand op afstand te houden. Hier is een apart overzicht van.

In 1421 krijgt na de St Elisabethvloed de Waal meer afvoer te verwerken en wordt de Lek minder gevaarlijk (bron).