Aardbevingen Houten

aardbeving houten

De ondergrond in het Kromme Rijngebied kent een aantal tektonische breuklijnen. Vooral in de omgeving van Wijk bij Duurstede zijn deze als uitlopers van de Peelrandbreuk aanwezig.

De breuklijnen in de ondergrond zijn niet actief. Af en toe wordt er een nauwelijks waarneembare aardbeving geregistreerd. De aardbevingen die wel zijn waargenomen, vinden hun oorsprong in Zuid-Europa, de omliggende landen, Limburg en oostelijk Noord-Brabant.

Het KNMI is in 1908 begonnen met seismologische waarnemingen. Geschreven bronnen met ervaringen van de gewone man zijn zeldzaam. Pas in 1932 bij de aardbeving in Uden, beschrijven lokale kranten voor het eerst wat werd waargenomen in het Kromme Rijngebied. Ook sturen mensen vanaf die periode per post hun aardbevingservaringen op naar het KNMI. Hieronder een overzicht van de aardbevingen die (vermoedelijk) zijn gevoeld in Houten.

2 januari 1342

Holland opgeschrikt door een aardbeving. Epicentrum onbekend. Deze is door het KNMI fictief  in de provincie Utrecht geplaatst.

21 mei 1382

Aardbeving M5.8 Noordzee (Ten oosten van Kent, Engeland) op 21 mei 1382. Waargenomen in alle steden en boerenhoeven in Holland, Zeeland en Utrecht (bron).

6 april 1580

Een van de grootste aardbevingen uit de geschiedenis van West-Europa met een kracht die tussen de 5,3 en de 6,9 op de schaal van Richter moet hebben gelegen. Gevoeld in de provincie Utrecht.
Lees verder

3 januari 1602

Rond het middaguur wordt Holland getroffen door een aardbeving. De meeste meldingen komen uit Noord-Holland, maar de schok is ook gevoeld in Engeland.

4 april 1640

Aardbeving Düren, voelbaar tot in Utrecht.

18 september 1692

Krachtige aardbeving M6,3 in Verviers (België), voelbaar tot in Amsterdam. De zwaarste aardbeving van België.
Lees verder

1 november 1755

Zeer zware zeebeving (M9.0) bij Portugal, gevolgd door een tsunami. De aardbeving wordt in Nederland onder gunstige omstandigheden waargenomen. De tsunami bereikt de Noordzee en vervolgens de grachten van steden en de binnenwateren. Urenlang is het water onrustig en men spreekt van de “grote waterberoering”. Bij de Vaartsche Rijn wordt een boot op het land geworpen.

27 december 1755

Aardbeving te Düren vlak na middernacht. Meldingen uit Culemborg tot Noord-Frankrijk  (bron) (bron).

15 januari 1756

Lichte aardbeving provincie Utrecht. Het sterkst in Amersfoort, ook waargenomen in Laren. Onbekend of deze in Houten is waargenomen.

18 februari 1756

Aardbeving (M6.1) wederom te Düren. Het is de grootste in Duitsland ooit. Gevoeld in Utrecht. Ook waargenomen in Londen en Parijs.

20 januari 1760

Aardbeving (M5,8) in Düren. Zowel voorschok op 19 januari, de hoofdschok op 20 januari als de naschok op 21 januari is gevoeld in Utrecht.

23 augustus 1832

Lichte aardschok te Utrecht. Onbekend of deze in Houten is waargenomen.

6 april 1843

Aardbeving M4.8 in Uden. Gevoeld tot in Den Haag en Leiden. Ook waargenomen in Bunnik.

2 mei 1928

Aardbeving in Tiel. Gevoeld in de driehoek Utrecht – ’s Hertogenbosch – Nijmegen. Om onbekende redenen verdwenen in de aardbevingscatalogus van het KNMI.

7 juni 1931

Aardbeving (M6.1 Doggersbank (Noordzee), gevoeld in heel Nederland. In onze regio lichte trillingen (bron).

20 november 1932

Aardbeving M5.0 in Schijndel (voorheen aardbeving Uden), gevoeld in heel Nederland. In onze omgeving duurde de trillingen 7 seconden. Er waren storingen aan het elektriciteitsnet (bron). Een naschok enkele dagen later (23 november) is ook in de regio gevoeld (bron).

11 juni 1938

Aardbeving (M5.6) in Ronse (Belgie) ten oosten van Kortrijk. Gevoeld tot aan Amsterdam.

14 maart 1951

Aardbeving (M5.6) in Euskirchen. De schokken die enkele seconden duurden werden tot in Den Haag gevoeld. Ook de redactie van het Utrechtsch Nieuwsblad werkzaam op de Drift in Utrecht zegt de schokken te hebben gevoeld.

8 november 1983

Aardbeving (M5.0) met epicentrum in Luik. Waargenomen in Houten (bron).

13 april 1992

Aardbeving (M5.8) bij Linne om 3.20 uur. In Houten flinke trillingen waarneembaar. Balken van rieten kap boerderij kraakten, alsof flinke windstoten op het huis stonden. Mensen lagen te schudden in bed en werden wakker. Anderen sliepen door. Plaatselijk was er lichte schade in het Kromme Rijngebied.

22 juli 2002

In de vroege ochtend van 22 juli 2002 vindt er in Alsdorf (Duitsland) een flinke aardbeving (M4.9) plaats. Trillingen werden in Bunnik waargenomen.

8 september 2011

Aardbeving (M4.5) bij Weeze (Duitsland). Incidenteel waargenomen in Houten.

Bronnen:
– Aardbevingen in Nederland – G. Houtgast (1992) KNMI
– Duizend jaar weer wind en water in de lage landen – J. Buisman
Internetcatalogus KNMI

In september 2019 is een uitgebreid artikel verschenen over de aardbevingen in het Kromme Rijngebied tussen 1300 en 2019. Het betreffende tijdschrift is te bestellen hij de Historische Kring Tussen Rijn en Lek.Deze pagina is gewijzigd op 21 maart 2022