Geschiedenis Houten

Geschiedenis Houten Historie Houten geschiedenis van houten historie van houten

Ruim 4200 jaar is er bewoning in het huidige Houten. De oudste sporen zijn gevonden langs de spoorlijn ter hoogte van de stadsverwarming uit de periode 2200 tot 1970 voor Christus.

Houten is gevormd op een aantal stroomruggen. Dit zijn hogere delen in het landschap, die ontstonden in de Bronstijd als gevolg van afzettingen van de Rijn en haar zijrivieren. De hogere ligging was aantrekkelijk voor bewoning. Zowel in de IJzertijd als in de Romeinse tijd was er relatief veel bevolking in Houten.

Na het wegtrekken van de Romeinen ontstond er rond de 7e eeuw nieuwe bewoning. Het dorpje Haltna groeide uit tot het huidige Houten, waarmee Houten op een leeftijd van ruim 1300 jaar kan worden vastgesteld. In de 12e eeuw werd Schalkwijk ontgonnen. Lees hier meer over de Houtense geschiedenis in vogelvlucht.

Bronnen geschiedenis Houten

Bron van deze website zijn eerdere publicaties over de geschiedenis van Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy. Het gaat daarbij om publicaties uit de 17e eeuw tot moderne archeologische rapporten. Sommige informatie komt voort na onderzoek in het Utrechts Archief. Daarnaast geven bezoekers nieuwe informatie en worden er regelmatig interviews met oudere inwoners gehouden. Heeft u aanvullingen, verbeteringen of correcties, dan kunt u altijd contact opnemen. Een totaaloverzicht is hier vinden.

Oudhouten elders

Op Facebook en Instagram worden oude foto’s getoond. Anno 2018 verschijnt er elk halfjaar een pagina over de Houtense geschiedenis in EigenHoutje en elke maand in het Houtens Nieuws. Op 7 juni 2017 besteedde RTV Utrecht aandacht aan de ontsporing van de koninklijke trein in Houten.

Archeologie in Houten

Kijk hieronder op de kaart wat er bij jou in de buurt is gevonden. Alleen locaties waar vondsten uit de Steentijd, Bronstijd en IJzertijd zijn gevonden, zijn vermeld. Voor Romeinse vondsten kun je kijken op Vici.org.