Restgeulen

Archeologen hebben naast onderzoek naar de vele menselijke sporen ook onderzoek gedaan naar de bodem. Het oude dorp van Houten ligt op Jutphase stroomrug, waarbij in de bodem oude restgeulen uit de IJzertijd zijn aangetroffen. Op een kaart zijn deze gedeeltelijk en globaal in beeld gebracht.

De Jutphase stroomrug is op deze afbeelding te herkennen. Het groene rechtsboven is de Lobben, dat altijd lager gelegen en moerassig was. Het groene gebied links is de ontginning van Wulven en onder is nog een stukje ontginning van Schonauwen. S = Station, I = Imkersplas.

Restgeulen

Het is tijd voor de tweede kaart. We projecteren de plattegrond van 2016 over de stroomrugkaart van de archeologen.

Het wordt er niet beter op, dus maken we de restgeulen goed zichtbaar op de huidige plattegrond.

De restgeul bij het Oude Dorp is niet ingetekend en kennelijk niet opgegraven, maar in het westen van Houten zijn deze wel zichtbaar. Vanaf de Vikingpoort begint een geul en deze loopt naar de Hoeves, waar bij de Boterhoeve een bestaande watergang wordt gevolgd.

Een wat oudere slinger van de Juphaas-rivier begint in Den Oord en loopt naar de wijk De Slagen. Daar maakt de restgeul een draai om via de Ruitercamp, Pelgrimsborch naar de Appelgaarde te gaan. Vergroot ziet het er als volgt uit:

Dus als u denkt: “Wat verzakt het straatwerk of de tuin hier harder dan verderop?” Dat komt misschien omdat er 2500 jaar geleden een restgeul van een rivier onder of vlak langs uw huis liep.

Deze pagina is gewijzigd op 18 september 2021