Restgeulen

De Houtense stroomrug is ooit ontstaan, doordat de Rijn door Houten stroomde. De Rijn stroomde door ’t Goy, maakte een bocht in Houten-Zuidoost en ging via de wijken De Bermen/Akkers naar Vechten. Door de bocht is de Houtense stroomrug in Houten-Zuidoost erg breed.

Een stroomrug is een hoger deel in een landschap dat is ontstaan nadat een rivier, in dit geval de Rijn, regelmatig buiten haar oevers trad. Nadat de Rijn rond 610 voor Christus haar stroom verlegde en de route van de huidige Kromme Rijn volgde, bleef er in het landschap een hoger gebied achter met watervoerende restgeulen. Ideaal voor de ijzertijdbewoners om te bewonen.

Archeologen vinden deze restgeulen interessant, omdat dit de plekken zijn waar veelal sporen worden gevonden van onze voorgangers.

Bovenstaande kaart toont Houten-Zuidoost door de ogen van archeologen met de gevonden en  gereconstrueerde restgeulen.

In kaart 2 hebben we de restgeulen prominenter op de archeologische kaart neergezet. Het is een kaart van voordat Houten-Zuid werd gebouwd. Immers in die tijd werd er archeologisch onderzoek verricht. We zien een stelsel van geulen en wanneer er nog meer gegraven zou worden, wordt er een spaghetti van kleinere geulen zichtbaar.

Wanneer we de moderne kaart van Houten-Zuid loslaten op dit gebied krijgen we een Google-kaart met restgeulen.

In het noorden zien we twee brede restgeulen (De hoofdstroom van de Rijn) en in het zuiden een stelsel van kleinere restgeulen. Ten westen van de spoorlijn zijn geen restgeulen, omdat daar de komgrond begint.

De restgeul van de Jutphaas richting het Oude Dorp van Houten is niet bekend en dus niet ingetekend. Maar deze moet ergens bij de velden van Delta Sports (D) ontstaan. Ter oriëntatie: (C) = Castellum, S = de stadsverwarming en F = De Fontein.

Deze kaart toont een aantal locaties waar we opmerkingen bij hebben.

 1. In dit deel van Overdam (De Meren) splitste de Rijn zich in tweeën.
 2. Op deze locatie lag een grote ijzertijdnederzetting. Deze is helaas niet opgegraven.
 3. Hier wordt de Loerickerhofstede vermoed. Een hoog punt in de regio. We hebben nu een park met stenen die koeien moeten voorstellen.
 4. Mogelijk stond hier een stenen Romeinse villa
 5. De Rietplas is door de stedenbouwkundige Robert Derks gebaseerd op de oude rivierlopen.
 6. Op deze locatie is een boomstamkano gevonden.

De Houtense stroomrug is ooit ontstaan, doordat de Rijn door Houten stroomde. De Rijn stroomde door ’t Goy, maakte een bocht in Houten-Zuidoost en ging via de wijken De Bermen/Akkers naar Vechten. Door de bocht is de Houtense stroomrug in Houten-Zuidoost erg breed.

Een stroomrug is een hoger deel in een landschap dat is ontstaan nadat een rivier, in dit geval de Rijn, regelmatig buiten haar oevers trad. Nadat de Rijn rond 610 voor Christus haar stroom verlegde en de route van de huidige Kromme Rijn volgde, bleef er in het landschap een hoger gebied achter met watervoerende restgeulen. Ideaal voor de ijzertijdbewoners om te bewonen.

Archeologen vinden deze restgeulen interessant, omdat dit de plekken zijn waar veelal sporen worden gevonden van onze voorgangers.

Bovenstaande kaart toont Houten-Zuidoost door de ogen van archeologen met de gevonden en  gereconstrueerde restgeulen.

In kaart 2 hebben we de restgeulen prominenter op de archeologische kaart neergezet. Het is een kaart van voordat Houten-Zuid werd gebouwd. Immers in die tijd werd er archeologisch onderzoek verricht. We zien een stelsel van geulen en wanneer er nog meer gegraven zou worden, wordt er een spaghetti van kleinere geulen zichtbaar.

Wanneer we de moderne kaart van Houten-Zuid loslaten op dit gebied krijgen we een Google-kaart met restgeulen.

In het noorden zien we twee brede restgeulen (De hoofdstroom van de Rijn) en in het zuiden een stelsel van kleinere restgeulen. Ten westen van de spoorlijn zijn geen restgeulen, omdat daar de komgrond begint.

De restgeul van de Jutphaas richting het Oude Dorp van Houten is niet bekend en dus niet ingetekend. Maar deze moet ergens bij de velden van Delta Sports (D) ontstaan. Ter oriëntatie: (C) = Castellum, S = de stadsverwarming en F = De Fontein.

Deze kaart toont een aantal locaties waar we opmerkingen bij hebben.

 1. In dit deel van Overdam (De Meren) splitste de Rijn zich in tweeën.
 2. Op deze locatie lag een grote ijzertijdnederzetting. Deze is helaas niet opgegraven.
 3. Hier wordt de Loerickerhofstede vermoed. Een hoog punt in de regio. We hebben nu een park met stenen die koeien moeten voorstellen.
 4. Mogelijk stond hier een stenen Romeinse villa
 5. De Rietplas is door de stedenbouwkundige Robert Derks gebaseerd op de oude rivierlopen.
 6. Op deze locatie is een boomstamkano gevonden.

Deze pagina is gewijzigd op 18 september 2021