Midden Bronstijd (-1800 / -1100)

Het gebied aan de oostzijde van de spoorlijn tussen het station Houten-Castellum en de Rondwegtunnel is een van de meest interessante archeologische gebieden van Houten voor wat betreft de Bronstijd. Uit onderzoek van archeologisch bedrijf BAAC, blijkt dat hier bij De Grassen in de Midden Bronstijd (1500-1100 voor Chr.) bewoning was en dat er aan bronsbewerking werd gedaan.

Het gebied staat bekend als terrein 16. Wij kennen het als het terrein waar de noodsupermarkt stond, de stadsverwarming staat en de Montessori Basisschool Houten Limes is gevestigd. Locaties waar archeologen sporen uit de Midden Bronstijd vinden zijn in het Utrechts/Gelders rivierengebied niet bijzonder. Maar voor Houten wel. Immers in de Midden Bronstijd stroomde de Rijn dwars door Houten en zijn veel sporen weggevaagd. Alleen aan de rand van de stroomrug van die rivier zijn oude sporen terug te vinden. Zoals hier op terrein 16.

De Grassen

Over het gehele terrein 16 bij De Grassen liep rond het jaar 1800 voor Christus de hoofdgeul van de Rijn (fase 1). Deze kwam uit ’t Goy en maakte ter hoogte van de wijk Het Gras een bocht naar het noorden. Hier woonden mensen tussen ongeveer 2200 en 1800 voor Christus. Maar ook in de Midden Bronstijd.

Groen is terrein 16. Fase 1 was de rivier in de Vroege en Midden Bronstijd. In de Late Bronstijd verplaatste de rivier zich naar fase 4.

De archeologen constateren dat er op een vrij klein oppervlak zich mogelijk vier afzonderlijke boerderijplaatsen bevinden. Twee lagen aan de rivier en hebben waarschijnlijk een ovaalvormig erf van 50 bij 70 meter gehad. Vier locaties zo dicht bij elkaar wordt beschouwd als een uitzonderlijke situatie voor de Bronstijd, schrijven de auteurs van het rapport.

Op terrein 16 gaat het om een plek die langere tijd is gebruikt in de Bronstijd. Je moet dan denken aan de periode -1500 en -1200 voor Chr. Bijzonder is dat het erop lijkt dat er op deze locatie aan metaalbewerking werd gedaan. Dit blijkt uit een bronzen smeltstuk. Metaalbewerking in de Midden Bronstijd in Nederland is zeldzaam, melden de auteurs. Daarnaast werd een bronzen armband gevonden, een sikkel (om te maaien) en een paar priemen.

De Bouw

Een andere locatie waar sporen uit de Midden Bronstijd zijn aangetroffen is langs de spoorlijn bij De Bouw. Hier gaat het om scherven van rond -1300 voor Christus.

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021