Late Bronstijd (-1100 / -800)

De verschillende kleilagen in de ondergrond bij De Grassen

Tijdens de late bronstijd rond ongeveer 1000 voor Chr. is ergens in ’t Goy sprake van verplaatsing van de hoofdstroom van de Rijn. De rivier volgde toen de Oosterlaak, de huidige locatie van de Rietplas en het Strandmeer (fase 4).

Een nevengeul volgde de Kromme Sloot (fase 2 en 3). Deze geulen verklaren de breedte van de Houtense stroomrug hier in Houten-Zuidoost.

Groen is terrein 16. Fase 1 was de rivier in de Vroege en Midden Bronstijd. In de Late Bronstijd verplaatste de rivier zich naar fase 4.

Late Bronstijd elders

Sporen de Late Bronstijd komen we tegen in de wijk De Erven (vermoedelijk een nederzetting) en langs de Limesweg N421 bij de Rondweg.

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021