Zoekresultaten voor: blokhoven

Waterschap Blokhoven (De Beesd)

naamsverandering van Polder Blokhoven. Gebied Het Waterschap Blokhoven omvatte naast de polder Blokhoven ook (later) de polder Tetwijk. Wanneer Tetwijk aan dit waterschap is toegevoegd, is onbekend. Het waterschap Blokhoven

De naamsverandering van Polder Blokhoven

deze Tetwijksepolder een poldermolen geplaatst die de Blokhovense molen werd genoemd en meehielp met het afwateren van Blokhoven. Blokhoven wordt De Beesd In de ontginning Blokhoven werd ook het huis…

Blokhoven, kasteel of boerderij?

in de tijd keert de naam Blokhoven terug. EigenarenIn 1465 wordt Blokhoven eigendom van de kloostergemeenschap Onze Lieve Vrouwe Bergh te IJsselstein. Dertig jaar later wordt Willem Neutran de nieuwe…

De dood van Anna van Blokhoven

…Beroerte, een instantie die onder aanvoering van de Spaanse Alva doodvonnissen uitspreekt over een ieder die zich bezig heeft gehouden met de Beeldenstorm. Ook Anna van Blokhoven komt voor de…

Boerderij De Beesd

De Beesd was een versterkte hofstede aan de Achterdijk, vlakbij Kasteel Blokhoven. Het huis lag op een hoger gelegen terrein en had een gracht, die nog deels is te zien….

Waterschap Schalkwijk

…polders Blokhoven, Biester en De Geer werden door een eigen waterschap uitgevoerd. In 1863 is het Waterschap Schalkwijk opgericht. Het waterschap had toezicht op de hoofdwatergangen dat eerder bij het…

Schalkwijk, Tull en ’t Waal en Houten onder water

…gezet via de Vaartsche Rijn. In de polders zoals Blokhoven, Hoonpolder en de Vuijlcoppolder komt uiteindelijk zo’n 30 tot 40 centimeter water te staan. Evacuatie per boot 4390 inwoners van…