Weer kloostermoppen gevonden bij Tetwijkseweg

Deze week zijn er werkzaamheden geweest aan de Tetwijkseweg in Schalkwijk. Er werden daar pijpen in de weg gelegd, waardoor de weg open moest. Daarbij zijn opnieuw kloostermoppen uit de 13e eeuw naar boven gekomen.

De kloostermoppen zijn veiliggesteld door de Schalkwijkse historicus Frans Landzaat en Jan Baas. Frans meldde dat het om drie halve kloostermoppen gaat. ,,Je vindt altijd halve kloostermoppen en zelden hele stenen”, vertelde Frans vanmiddag via de telefoon. Gevraagd naar de datering is Frans overtuigt dat het hier om minimaal één steen uit de 13e eeuw gaat.

Niet de eerste keer

Kloostermoppen worden al sinds 1999 aan het begin van de Tetwijkseweg gevonden. Vooral bij de aanleg en uitbaggeren van de naastgelegen sloot zijn ze naar boven gekomen. In 1999 constateerde Frans dat de stenen waren gestapeld bovenop een bed van kiezelstenen. In 2012 maakten we onderstaande beelden hierover. Het vermoeden bestaat dat op deze locatie het eerste kasteel van Schalkwijk heeft gestaan.

In juli 2012 laat Frans Landzaat zien waar hij de resten van Schalkwijk 1 heeft gevonden. In de berm vinden we een deel van een kloostermop uit 1250.

Onderzoek

In het najaar van 2012 heeft de Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer onderzoek uitgevoerd op deze locatie. De amateurarcheologen zagen eveneens kloostermoppen of delen daarvan en hebben deze ingemeten en geborgen. Daarnaast werd ook beton en grofgrind (funderingsmateriaal) gevonden. Bijzonder is de vondst van de voet van een middeleeuws bekertje. (Verslag pdf).

Ook is er later ferromagnetisch onderzoek uitgevoerd, maar daar zijn geen duidelijke sporen van een fundering naar boven gekomen.

Overigens zijn er ook andere lokale historici die vermoeden dat het eerste kasteel van Schalkwijk aan het Overeind heeft gestaan. Oude bronnen zouden daar op wijzen.

De stenen die Frans Landzaat telkens vindt aan de Tetwijkseweg zijn echter uit een periode dat er nog geen geschiedschrijving was. Het intekenen van kaarten kwam pas vanaf 1600 serieus op gang. Van diverse kastelen (of versterkte boerderijen) uit de middeleeuwen is de locatie dan ook onbekend. Denk aan Grijpestein, Blommesteyn (Bloemenstein) en Tull.

Geef een reactie