De oprichting van de maalderij Houten

      Geen reacties op De oprichting van de maalderij Houten

Op zaterdag 12 januari 1907 wordt in Houten een vergadering gehouden over de oprichting van een maalderij. Deze kan de korenmolen van Loerik en Schalkwijk vervangen. Voor Houten was dit nijpend, omdat de Loerikse molenaar in 1904 was overleden en geen opvolgers had.

De aanwezigen luisterden deze avond naar een spreker die werkzaam was bij de Coöperatieve Stoommaalderij te Nieuwerkerk a/d IJssel. Alle leerpunten werden objectief besproken. Zo werd duidelijk dat een stoommachine voor Houten niet aantrekkelijk was. Het opstarten van de stoommachine duurde twee uur. Een zuiggasmotor was goedkoper, maar een petroleummotor had de voorkeur schrijft de verslaglegger later in de regionale krant ‘Het Nieuws’.

Aan het eind van de avond schreven 54 personen zich in voor de coöperatie die de maalderij zou beheren. Voordeel was dat de coöperatie neutraal terrein was; het maakte niet uit van welk geloof je was of welke politieke stroming. De maalderij zou een impuls betekenen voor de welvaart van Houten.

Oprichting 

Op 9 maart 1907 publiceert de Nederlandsche Staatscourant over de oprichting van de Coöperatieve graanmaalderij Houten. Deze was op 22 februari 1907 opgericht.

Maalderij Houten


Kort erna op 3 april 1907 volgt een oprichtingsvergadering in de herberg van Somer, waarbij een bestuur wordt gekozen. Maar liefst 10 personen nemen zitting in het bestuur. Het gaat om:

C. van Schaik
H. van Bentum
W.H. van Woudenberg
C. Vernooy
C. Sturkenboom
P.J. van Wijk
J. van Rossum (voorzitter)
W. van Dijk
W. van Woudenberg
J.J. Sturkenboom

Oplevering maalderij Houten

In september 1907 wordt de graanmaalderij in Houten opgeleverd door Van Bemmel uit Oudenrijn. In enkele maanden tijd staat er een gebouw en een machine. De maalderij wordt buiten het dorp gebouwd, langs de spoorlijn bij het station. Het wordt een beeldbepalend element in het vlakke land rondom Houten. Naast de maalderij komt in 1909 een opstelspoor waar treinwagons worden geladen en gelost. Tevens komt er een opslagloods.

In het gebouw is een zuiggasmotor aangebracht, die binnen vijf tot tien minuten kan opstarten. Dat is sneller dan de stoommachine in Nieuwerkerk a/d IJssel. In de maalderij is een maalknecht werkzaam. In de latere jaren groeit dit uit tot zo’n 18 werknemers.

De maalderij Houten functioneert tot 1959. Dan slaat de bliksem in het elektriciteitshuisje dat onderdeel uitmaakt van het gebouw. De maalderij brandt tot de grond toe af. In 1960 volgt herbouw en vanaf 1980 komen er kantoren in.

Abonneer je nu

Voer je e-mailadres in en bij elk nieuw bericht op oudhouten.nl ontvang je een e-mail.

Geef een reactie